Suosikit

Sisäilman radon

Radon on maaperässä oleva hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota rakennustavasta riippuen voi päästä maaperästä sisäilmaan. Radonpitoisuus on tavallisesti korkein taloissa, jotka on rakennettu hyvin ilmaa läpäiseville soraharjuille tai uraanirikkaille kallioille. Pitkäaikainen oleskelu tilassa, jonka radonpitoisuus on korkea lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari sijaitsevat radonriskialueella.

Radonmittaus, jolla radonpitoisuutta arvioidaan, tehdään Säteilyturvakeskuksen hyväksymää mittausmenetelmää käyttäen. Radonmittauskausi kestää syyskuun alusta toukokuun loppuun. Mittausaika on vähintään kaksi kuukautta. Radonmittauksista, radonkorjauksista sekä yleisesti radonista saat lisätietoa säteilyturvakeskuksen verkkosivuilta.       

Radon | Säteilyturvakeskus STUK

Ympäristöterveydenhuollon yhteystiedot