Suosikit

Strategia

Lappeenranta 2037 strategia: Kestäviä menestystarinoita.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi syksyllä 2021 Lappeenranta strategian - LPR2037, jonka visiona on Kestäviä menestystarinoita.

Strategian toteuttaminen käynnistyi vuoden 2022 alussa. Strategian ohjaa valtuustokauuden työtä, mutta se vaikuttaa kaupunkilaisten hyvinvointiin pidemmälläkin tähtäimellä. Meillä suunnittelujakso ulotu neljän valtuustokauden päähän, vuoteen 2037. 

Strategiaa päivitetään toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten johdosta tarpeen mukaan.

Strategian toteutumisesta raportoidaan valtuustolle vähintään puolivuosikatsasuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä, minkä lisäksi lautakunnat seuraavat strategian toteutumista ja voivat asettaa toimialoille lautakuntaan nähden sitovia yksityiskohtaisempia tavoitteita. 

Strategialla ohjataan kaupungin toimintaa valittuun suuntaan ja se pannaan toimeen pääasiassa toimialojen talousarviomäärärahojen puitteissa. Merkittävimpiä strategisia hankkeita ja toimenpidekokonaisuuksia varten on kuitenkin varattu vuosittain miljoona euroa.