Suosikit

Alue- ja yleissuunnittelu

Alue- ja yleissuunnittelu kattaa kaikki ne suunnitteluratkaisut, joita hankekokonaisuuden toteuttaminen edellyttää. Yleissuunnitelman tarkoituksena on esittää kaikki hankkeeseen liittyvät suunnitteluratkaisut siten, että hankkeelle saadaan muodostettua luotettava kokonaiskustannusarvio.

Yleissuunnitelmat laaditaan kaikista periaatteellisesti ja taloudellisesti merkittävissä liikenteeseen, viheralueeseen tai muuhun yleiseen alueeseen vaikuttavissa hankkeissa ennen osa-aluekohtaista katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnittelua.

Yleissuunnitelman muita tavoitteita ovat:

  • vaihtoehtoisten ratkaisujen tutkiminen
  • vaikutusten selvittäminen ja arviointi
  • yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden saavuttaminen
  • ratkaisujen toteuttamiskelpoisuuden varmistaminen
  • ratkaisut ovat ympäristöä säästäviä ja ilmastokestäviä
  • hankearvioinnin laatiminen siten, että hankeen eri vaihtoehtoehtojen yhdenmukainen vertailu on mahdollista

Yhteystiedot

Ville Alppisara

Yleissuunnittelupäällikkö

ville.alppisara@lappeenranta.fi
040 185 4265