Suosikit

Katujen ja kaupunkiympäristön kunnossapito

Talvikunnossapito

Auraukset ja liukkauden torjunta kaupungin alueilla hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaan. Ajoradoilla liukkautta torjutaan pääasiassa joukkoliikennereiteillä ja kriittisillä osuuksilla. Kevyen liikenteen raitit ja kaupungin hoitoon kuuluvat jalankulkutiet hiekoitetaan kokonaan. Ajoratojen liukkauden torjunta on toteutettu nykykäytännön mukaisesti luonnon hiekalla, kevyen liikenteen väylillä käytetään hiekoitussepeliä.

Laki kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta velvoittaa kuntaa, tontin omistajaa ja muun alueen omistajaa huolehtimaan liukkauden torjunnasta.

Keväällä liukkauden torjuntatarpeen päätyttyä kaupunki poistaa kaupungin hoitovastuulla olevilta ajoradoilta, kevyen liikenteen raiteilta ja jalkakäytäviltä hiekoitusmateriaalin. Tontinomistajan velvollisuutena on edelleen pitää katu puhtaana tontinrajasta kadun keskiviivaan saakka.

Kevyen liikenteen väyliin kuuluvat jalkakäytävät ja pyörätiet, joiden aurauksen ja liukkauden torjunnan hoitaa Lappeenrannan kaupunki. Yksityisen kiinteistön kohdalla olevan jalkakäytävän talvikunnossapito kuuluu kyseiselle kiinteistölle.

Ohjeet lumen varastoinnista (pdf)

 

Katujen kesäkunnossapito

Katujen kesäkunnossapitoa on vanhojen päällysteiden uusiminen ja ajoratamerkintätyöt. Katuviheralueiden hoito on myös olennainen osa kesäkunnossapitoa sekä puistojen, istutusten ja leikkikenttien hoito.

Katujen kunnossapitoluokitus

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt katujen kunnossapitoluokituksista 28.10.2020 Voit tutustua katujen kunnossapitoluokitukseen tällä sivulla

Aurausohjelmat

Kaupungin eri alueilla on aurausohjelmia sekä kaduille että raiteille. Voit tutustua alta aurausohjelmiin, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Huomaathan, että teiden aurauksesta Lappeenrannan kaupungin alueella vastaavat myös Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä yksityiset tienhoitokunnat.

Lappeenrannan katujen aurausohjelma (pdf)

Lappeenrannan raittien aurausohjelma (pdf)

Joutsenon katujen aurausohjelma (pdf)

Joutsenon raittien aurausohjelma (pdf)

Nuijamaan katujen aurausohjelma (pdf)

Ylämaan katujen aurausohjelma (pdf)

Ylämaan raittien aurausojelma (pdf)

Pyöräilyn pääreitit (pdf)

 

Korvausanomus, autovaurio (pdf)

Korvausanomus, henkilövahinko (pdf)

Topi Kangas

Kunnossapitopäällikkö

040 144 0330

Ulla Kiiveri

Tiemestari

040 653 1910

Jouko Niskanen

Tiemestari

040 653 0077

Juha-Matti Kangasmäki

Tiemestari

040 131 9533

Päivystävä tiemestari talviaikaan virka-ajan ulkopuolella

0400 629 995