Suosikit

Palveluverkkouudistus

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto tarkasteli 6.5. kokouksessaan hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen palveluverkkoselvitystä ja teki päätöksen palveluverkosta selvityksen mukaisesti.

Selvitys on Lappeenrannan kaupungin ennustettuun väkilukuun ja erityisesti lasten ja nuorten määriin perustuva arvio siitä, mitä päiväkoteja, kouluja, kirjastoja ja liikuntatiloja Lappeenrannassa olisi perusteltua olla tulevaisuudessa.  Palveluverkkoselvityksessä kerrotaan, mitkä päiväkodit, koulut ja kirjastot eri asuinalueilla Lappeenrannassa tarvitaan ja mitä rakennuksia on perusteltua peruskorjata tai korvata uusilla rakennuksilla.

Selvitystä on valmisteltu kaupunginvaltuuston tehtäväksi annon mukaisesti hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan johdolla, ja valmistelua on ohjannut kaupungin johtoryhmä ja täydennetty johtoryhmä. Alkuvuodesta julkaistuun esitykseen on tehty muutoksia, ja täsmennettyä esitystä on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 29.4.2024. Esitys ulottuu vuoteen 2036.

Seuraavan kerran palveluverkkoa tarkastellaan vuosien 2027–2028 aikana.

Yhteenveto kaupunginvaltuuston 6.5.2024 hyväksymän palveluverkkoselvityksen mukaisista toimenpiteistä

- Nuijamaan koulu lakkautuu 2027

- Nuijamaan kirjasto lakkautuu 2024

- Simolan koulu lakkautuu 2027

- Itä-Suomen koulu: tilat Kesämäen koulun käyttöön 1/2026

- Pulpin koulu lakkautuu 2028

- Pulpin kirjasto lakkautuu 2026

- Joutsenon kirjasto jatkaa, tiloja ei peruskorjata.

- Myllymäen päiväkodin Karhuvuoren toimintayksikkö lakkautuu. Korvaavat tilat Myllymäen koululle 2026–2030

- Kaukaan koulu jatkaa normaalisti

- Lönnrotin koulu lakkautuu, tilat lukiolle 2027

- Kimpisen lukio, tilat Kimpisen peruskoulun käyttöön 2027

- Kimpisen peruskoulun tiloja pienennetään 10 000 neliöstä 2 000 neliöön vuonna 2027

- Tykin vanha puukoulu jää pois käytöstä 2027

- Lauritsalan kirjasto jatkaa, tiloja ei peruskorjata.

- Sammontalon päiväkodin Uus-Lavolan toimintayksikkö lakkautuu, korvaavat tilat Lappeen koululle ja Sammontaloon 2027–2030

- Kuusimäen koulun tilojen käyttö päättyy viimeistään 2030

- Hovinpellon päiväkoti lakkautuu, korvaavat tilat Lauritsalan ja Pontuksen kouluille 2027–2030

- Lukion joustotilat siirtyvät lukion lisätiloiksi 2027–2030

- Pallon liikuntahalli lakkautuu 2030

Nuijamaan, Simolan ja Pulpin kouluihin ei tehdä merkittäviä kunnostustöitä. Näiden koulujen toiminta lakkautuu esitystä aiemmin, mikäli koulun kunto ei mahdollista koulutoiminnan jatkumista esitetyn aikataulun mukaisesti.  Kaukaan koulua sekä Joutsenon ja Lauritsalan kirjastoa ei peruskorjata kaupungin palvelutuotannon käyttöön.

Lisätietoja:

Juhani Junnilainen, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja
Puh. 040 190 6270, juhani.junnilainen@lappeenranta.fi 

Jukka Mielikäinen, projektijohtaja, Lappeenrannan Toimitilat Oy
Puh. 0400 753 489, jukka.mielikainen@lappeenranta.fi