Suosikit

Vesilain valvonta ja vesitaloushankkeet

Vesistöä, vesiympäristöä tai pohjavesioloja muuttaville hankkeille tarvitaan usein vesilain (587/2011) mukainen lupa. Tietyissä tilanteissa riittää ilmoituksen tekeminen viranomaiselle. Hankkeen lupa- tai ilmoitustarvetta voi tiedustella valvontaviranomaisilta. Eräitä vesitaloushankkeisiin liittyviä asioita säädetään myös kaavoituksella ja kaavamääräyksillä, kunnan rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) ja vesihuoltolain (VHL, 119/2001) säännöksillä.

Vesilaki - Viranomaiset

Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella vesilain (587/2011) valvontaviranomaisina toimivat Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristösuojelun palvelualue (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus (valtion valvontaviranomainen). Nämä viranomaiset vastaavat vesilain ja sen nojalla annettujen säännösten, päätösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta. Aluehallintovirasto toimii vesilain lupaviranomaisena. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee eräät vesilain mukaiset asiat, kuten kahden osapuolen väliset ojituserimielisyydet.

Lisätietoa vesilain mukaisen luvan hakemisesta ja luvanvaraisista hankkeista ympäristöhallinnon verkkosivulta.