Valitse taso

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Konsernihallinto:

Kaupunginjohtaja   

§ 34 / 2018 yleinen päätös, Vieraanvaraisuuden osoittaminen v. 2018 Satamapäivien yhteydessä
Nähtävilläoloaika 10.8. - 31.8.2018

§ 35/2018 Yleinen päätös, Realisointityöryhmän asettaminen
Nähtävilläoloaika 14.8. - 4.9.2018

 

Tietohallintopäällikkö

§ 2/2018 Hankintapäätös, Ceepos verkkomaksumodulin hankinnasta kaupungin CPU kassajärjestelmään
Nähtävilläoloaika 16.8. - 6.9.2018


Kehitysjohtaja


Strategiajohtaja


II Kaupunginsihteeri / Viestintäjohtaja

 

Hyvinvoinnin ja sivistyspalvelujen toimiala:

 

Kulttuuritoimenjohtaja

§ 12 / 2018 yleinen päätös, Kirjaston tilanvaraukset 2018-2019
Nähtävilläoloaika 13.8.-3.9.2018

§ 8/2018 Yleinen päätös, Kulttuuritoimen toimitilojen vuokrahinnat 1.1.2019 alkaen
Nähtävilläoloaika 17.8.-7.9.2018

 

Opetustoimenjohtaja

  

Varhaiskasvatusjohtaja

 

Rehtorit  

Lauritsalan koulun rehtori § 6/2018 Henkilöstöpäätös, Käsityön tuntiopettajan ottaminen määräajaksi Lauritsalan kouluun
Nähtävilläoloaika 31.7. - 21.8.2018

 

Toimintayksikön esimiehet

 

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala:

Katuisännöitsijä 

 

Kaupunginarkkitehti

 

Kaupungingeodeetti

§ 140/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-34-47-2 myynti
Nähtävilläoloaika: 17.8. - 7.9.2018

§ 139/vuokrasopimukset, määräalan vuokraaminen pysäköintialueeksi kiinteistöstä 405-36-9903-0
Nähtävilläoloaika:  15.8. - 5.9.2018

§ 138/varaamissopimukset, tontin 405-41-35-12 varaamissopimuksen tarkistus
nähtävilläoloaika: 10.8. - 31.8.2018

§ 137/ varaamispäätökset, tontin 405-69-61-4 varaaminen
nähtävilläoloaika: 9.8. - 30.8.2018

§ 136/vuokrasopimukset, tontin 405-67-6-3 määräalan vuokrasopimuksen purkaminen
Nähtävilläoloaika: 9.8. - 30.8.2018

§ 135/vuokrasopimukset, metsästysalueiden vuokraaminen Jängyn Erämiehet ry:lle
Nähtävilläoloaika: 7.8. - 28.8.2018

§ 133/vuokrasopimukset, metsästysalueiden vuokraaminen Tervajoen Metsästäjät ry:lle
Nähtävilläoloaika: 2.8. - 23.8.2018

§ 132/sekalaiset asiat, rasitesopimuksen tekeminen kiinteistön käyttöä 405-56-44-2 palvelevasta räystäsrasitteesta
Nähtävilläoloaika: 1.8. - 22.8.2018

§ 131/vuokrasopimukset, metsästysalueiden vuokraaminen Haapajärven metsästysseura ry:lle
Nähtävilläoloaika: 30.7. - 20.8.2018


Kaupungininsinööri

§ 48/liikennemerkkipäätös, Pysäköintikielto aikarajoitettuna Ilkankadun eteläreunassa
Nähtävilläoloaika: 14.8.2018 - 4.9.2018


Kunnossapitopäällikkö

 

 

 

Toimialajohtaja

 

 

 

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi:

Ympäristöjohtaja


Terveysvalvonnan johtaja

 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos:

Pelastusjohtaja

 

Pelastuspäällikkö