Suosikit

Ekhva tiedottaa: Sydänterveyden edistämisen vuoden 2023 kunniamaininta Etelä-Karjalan keskussairaalan kardiologiselle poliklinikalle

JULKAISTU 25.5.2023, 12.47

Suomen Sydänliiton myöntämä kunniamaininta luovutettiin taulun muodossa Etelä-Karjalan keskussairaalan kardiologisen poliklinikan henkilöstölle maanantaina 22.5.2023. Samalla järjestetyssä sepelvaltimotautipotilaiden ensitiedon päivässä käytiin läpi potilaan omaa hoitoa sekä sepelvaltimotautia.

– Tämä on todella hieno asia meidän tiimillemme, iloitsee sairaanhoitaja Hanna SIpari Etelä-Karjalan keskussairaalan kardiologiselta poliklinikalta.

– Koronapandemia pakotti meidät keksimään ja kehittämään uusia keinoja sydänpotilaiden ohjaamiseksi. Etäohjaukset sydänpotilaiden kanssa lähtivät silloin lentoon, sekä ryhmämuotoisen että yksilöohjauksena. Sydänpotilaiden määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa edelleen ja on tärkeää, että kansalaiset pystyvät mahdollisuuksien mukaan myös itse ottamaan vastuuta omasta sydänterveydestään ennaltaehkäisevästi, jatkaa Sipari. 

Hoitotyön kliininen asiantuntija Etelä-Karjalan keskussairaalasta Enni Tolonen kertoo, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä videoyhteyden kautta tehtyyn etäohjaukseen.

– Kardiologian poliklinikan hoitajat ovat lähteneet toteuttamaan ensimmäisten joukossa rohkeasti hyvinvointialueen strategian mukaista etävastaanotto-toimintaa, kertoo palvelupäällikkö Merja Kamppinen-Lampinen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta.

Sydänliiton alueellinen ja paikallinen toiminta on huomioitu Etelä-Karjalan sepelvaltimotauti- ja sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjuissa

Kolmannen sektorin yhdistysten toiminta on todella tärkeä tuki sekä henkilökunnalle, että asiakkaille, jotka saavat sitä kautta vertaistukea ja apua.

– Sairaalassa panostamme lääketieteelliseen hoivaan ja apuun. Potilaan järjestetään ennen kotiutumista ryhmäohjausta jatkoa varten. Tilaisuuksissa otetaan esiin Sydänliiton toiminta ja sieltä saatava apu.  Ryhmäohjauksiin kutsutaan Sydänjärjestön edustaja kertomaan toiminnasta, avaa toimintaa ja yhteistyötä kardiologisella poliklinikalla työskentelevä sairaanhoitaja Emmi Sorsa.

– Meillä Etelä-Karjalassa sydänhoitajat työskentelevät myös sydäntoimenpideyksikössä poikkeuksena muista hyvinvointialueista, kertoo Tolonen. Tämä antaa laajempaa näkökulmaa sepelvaltimotautipotilaan hoitamiseksi.

– Tässä onkin erinomainen esimerkki siitä, miten hoitotyön asiantuntijuudella on merkittävä rooli osana potilaiden hoitoa, kiittää Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hoitotyön johtaja Kirsi Leino onnitteluviestissään.

Sydänhoitaja tekee itsenäistä työtä potilaan kanssa

Sydänhoitajan ammatti vaatii hoitajalta sydänsairauksien asiantuntijuutta, ohjaus- ja opetusosaamista, sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Sydänhoitaja toimii yhdyshenkilönä sydänpotilaiden asioissa erikoissairaanhoidon ja hyvinvointi- ja terveysasemien välillä.

Työnkuvaan kuuluu muun muassa eri sydänsairauksia sairastavien potilaiden ohjaus ja tukeminen. Hoitajat tekevät itsenäistä työtä ja seuraavat muun muassa laboratoriotuloksia ja lääkäreiden antamia ohjeita potilaille tehtävistä lääkemuokkauksista.

– Tästä hyvänä esimerkkinä ovat entrestolääkitystä käyttävät potilaat, jotka ovat sydänhoitajan seurannassa, kertoo Tolonen.

Potilailta on saatu positiivista palautetta hoitoketjusta, joka ei jätä potilasta yksin sairaalajakson jälkeen

Potilaalle on tärkeää, että hoitopolku jatkuu sairaalajakson jälkeen eikä hän jää yksin tyhjän päälle. Keskussairaalassa toteutetun erikoissairaanhoidon jälkeen kopin potilaasta ottaa hyvinvointi- ja terveysaseman henkilökunta, jossa hoito jatkuu myös säännöllisillä kontrolleilla sekä kolmannen sektorin toimijoiden avustuksella.

Konkreettinen sydäntuki-toiminta potilaiden hyväksi on saanut runsaasti positiivista palautetta potilailta.

– Sydäntuki-toiminnassa mukana olevilta osallistujilta on tullut kiitosta siitä, että kardiologisella poliklinikalla kerrotaan Sydänjärjestön toiminnan mahdollisuuksista, kertoo kardiologisen poliklinikan sairaanhoitaja Ida Botsch asiakaspalautteesta.

Lisätietoa medialle:

Hoitotyön kliininen asiantuntija Enni Tolonen Etelä-Karjalan hyvinvointialue, enni.tolonen@ekhva.fi p. 040 5788 182