Suosikit
Palvelu

Kumppanuusyhteistyö 3. sektorin toimijoille

Lappeenrannan kaupunki myöntää tukea lappeenrantalaisille kolmannen sektorin toimijoille, jotka työllistävät määräajaksi palkkatuella lappeenrantalaisia ensisijaisesti Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen asiakkaita. Yhteistyömuodosta käytetään nimitystä kumppanuusyhteistyö.

Yhteistyökumppanille maksettavan tuen määrä on:

 • Kuukausituki on 450 euroa kutakin täyttä työllistämiskuukautta kohden ja enintään 5 400 euroa vuodessa. Toimija palkkaa pitkään työttömänä olleen tai nuoren alle 30 vuotiaan henkilön vähintään 8 kuukauden määräajaksi.
 • Työvoimakustannusten ja palkkatuen välinen erotus, kun toimija palkkaa palkkatuelle pitkään työttömänä olleen tai nuoren alle 30 vuotiaan henkilön työnohjaajan tehtäviin maksimissaan 12 kuukauden määräajaksi. Lisäksi on mahdollista jatkaa työsuhdetta yhdellä optiovuodella saman henkilön palkkaamiseksi, mutta asiasta tulee sopia aina erikseen.

Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella laskun perusteella.

Lappeenrannan kaupungin määrärahavaraus on noin 25 kumppanuustyösuhteeseen vuosittain. Mikäli yhteistyöhön halukkaita kumppaneita on tätä enemmän, on etusija sellaisilla toimijoilla, joiden tarjoama työ edistää parhaiten palkattavien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia.

Ehdot ja kriteerit

Yhteistyökumppaneiden tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Toimijan kotipaikka on Lappeenranta.
 • Toimijalla ei ole julkisia velkoja, kuten verovelkaa.
 • Toimija vastaa itse kaikista työnantajavelvoitteista.
 • Toimijalla tulee olla palkattavaa henkilöä varten asianmukainen työnohjaus- ja työnjohtoresurssi.
 • Solmittavissa työsuhteissa noudatetaan alan työehtosopimuksia ja niiden mukaisia vähimmäispalkkoja.
 • Palkattavien henkilöiden työajan tulee olla vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta, ellei muuta sovita.
 • Toimija ei saa työllistettävän henkilön palkkauskustannuksiin muita avustuksia tai tukia, lukuun ottamatta TE-hallinnon myöntämää palkkatukea.
 • Työllistettävän tulee olla lappeenrantalainen, ensisijaisesti 200-300 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö tai alle 30 vuotias nuori.
 • Saman henkilön voi työllistää kumppanuustuella vai kerran, pois lukien työnohjaajien optiovuotta.

Toimintaohje

Yhdistyskumppanuutta hakevien kolmannen sektorin toimijoiden tulee olla yhteydessä Lappeenrannan kaupungin työllisyyskoordinaattori Salla Peltoseen salla.peltonen@lappeenranta.fi määräraha tilanteen ja kumppanuuskriteereiden täyttymisen tarkistamista varten.

Mikäli kumppanuuden edellytykset täyttyvät, kumppanuusyhteistyöstä tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Sopimuksen teon jälkeen, toimija voi rekrytoida kumppanuus kriteerit täyttävän työntekijän, hakea palkkatuen ja laskuttaa kaupunkia sovitusti jälkikäteen.

Toimijan tulee skannata Lappeenrannan kaupungin työllisyyskoordinaattorille Salla Peltoselle salla.peltonen@lappeenranta.fi työllistettävän henkilön palkkatukipäätös sekä työsopimus.

Yhteistyökumppanin tulee aina ennen uuden työllistetyn palkkaamista varmistaa että kaupungilla on käytettävissä määrärahaa maksettavaa tukea varten.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.