Suosikit

TE-palvelut 2024 -uudistus

Hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että TE-palvelut siirtyvät 1.1.2025 lukien valtiolta kuntien järjestämisvastuulle. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut, kotoutustumispalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.

Uudistuksella tavoitellaan myös yritysten kasvun turvaamista kohtaanto-ongelmaan ratkaisuja hakemalla, työllistymisen tehostumista, kuntien elinvoiman lisääntymistä sekä työllisten määrän lisääntymistä.

TE-palveluiden uudistus Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa TE-palvelut tullaan järjestämään vastuukuntamallilla eli Lappeenranta ottaa vetovastuun TE-palveluiden järjestämisestä 1.1.2025 lukien. Vastuukuntamallissa palvelujen järjestämisestä sovitaan työllisyysalueen kuntien kesken ja yksi kunta, Etelä-Karjalassa Lappeenranta, toimii vastuukuntana työvoimaviranomaisena.

Uudistusta on maakunnassa valmistelu yhdessä eri toimijoiden kesken ja valmistelussa on mukana tällä hetkellä reilu parikymmentä eri toimijaa ja reilu sata eri henkilöä maakunnan kunnat mukaan lukien.

Monet käytännön asiat, kuten asiointikanavat, eivät juurikaan muutu asiakkaiden kannalta uudistuksen myötä. Työntekijät siirtyvät valtiolta kunnille vanhoina työntekijöinä, joten tietotaito ja osaaminen säilyy ennallaan. Työntekijät ja organisaatiot ovat mukana muutosvaiheessa, ja kaiken kaikkiaan viestikapulan odotetaan vaihtuvan ongelmitta.

TE-palveluiden siirron lisäksi Etelä-Karjalassa rakennetaan yhdessä laajempaa palvelukokonaisuutta, ekosysteemiä, jossa niin kuntien muut palvelut kuin muiden toimijoiden tarjoamat palvelut muodostavat mahdollisimman toimivan kokonaisuuden työn ja työn tekijöiden kohtaannon tueksi. 

Lisätietoja:

Johanna Ilmoni, muutosjohtaja
puh. 040 754 4710, johanna.ilmoni@lappeenranta.fi

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset 

Työmarkkinatori - TE24-uudistus pähkinänkuoressa

Työ- ja elinkeinoministeriö - kysymyksiä ja vastauksia

Kuntaliitto: tietoa TE-uudistuksesta