Suosikit

Usein kysytyt kysymykset

Askarruttaako jokin TE-uudistukseen liittyen? Kokoamme tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Lähetä kysymys tästä

Onko minun työnantajana mahdollista hakea edelleen palkkatukea työntekijän palkkaamiseksi?

Kyllä. Työnantaja voi myös jatkossa hakea palkkatukea työntekijän palkkaamiseksi. Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki ja palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Päätökset palkkatuen myöntämisestä tekee tuleva työvoimaviranomainen.

Onko eri toimijoilla jatkossa helpommin pääsy asiakastietoihini? Siirtyvätkö esim. tiedot Kelasta tulevalle työllisyysalueelle tai toisinpäin?

Uudistus ei tämän hetken tietojen mukaan muuta tietojensiirtoon liittyviä käytänteitä vaan ne säilyvät ennallaan. Eli myös jatkossa tulee itse ilmoittaa esim. eläkepäätöksestä työvoimaviranomaiselle.

Uutisissa ja valmisteluun liittyvissä tiedotteissa puhutaan ekosysteemistä. Mitä sillä tässä yhteydessä tarkoitetaan?

Ekosysteemille ei ole yhteistä määritelmää eikä se ole esimerkiksi lainsäädännössä käytetty termi. Ekosysteemillä tarkoitetaan tässä yhteydessä mahdollisimman toimivaa eri toimijoiden muodostamaa toimintaympäristöä, josta asiakas saa oikea-aikaisesti palvelutarpeensa mukaiset palvelut. Tässä yhteydessä puhutaan mm. koulutuspalveluiden, yritystoimijoiden ja eri työllisyystoimijoiden muodostamasta ekosysteemistä, jossa yhteinen työ sujuu saumattomasti alueen elinvoimaa vahvistaen.

Missä asioin vuonna 2025?

Tätä tietoa ei meillä vielä ole käytettävissä. Päätökset siitä, ottaako tuleva työvoimaviranomainen käyttöön TE-toimistojen nykyiset toimipaikat tehdään syksyn 2023 aikana. Asiakkaita informoidaan muutoksesta ja asiointiin jatkossa liittyvistä asioista vuoden 2024 aikana.

Olen ollut työkokeilussa sekä hakenut nyt työvoimakoulutukseen. Onko näitä palveluja käytössä myös jatkossa?

Kyllä on. Lainsäädäntö ei muutoksessa juurikaan muutu ja myös jatkossa työkokeilu ja työvoimakoulutus ovat mahdollisia palveluja ja niistä sovitaan työvoimaviranomaisen kanssa. 

Kuntien työvoimaviranomaiset voivat järjestää työvoimakoulutuksena ammatillista osaamista ja valmiuksia lisäävää koulutusta, yrittäjävalmiuksia lisäävää koulutusta sekä kotoutumiskoulutusta. Ammatilliseen tutkintoon tai sen osaan johtavaa työvoimakoulutusta järjestetään jatkossakin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti OKM:n hallinnonalan järjestämänä. Työvoimakoulutusten opiskelijavalinnasta vastaavat kuntien työvoimaviranomaiset.