Suosikit

Ryhmänohjaajan tehtävät

Ryhmänohjaaja opiskelijan tukena - nuoren lähiaikuinen koululla
 • Ole välittävä ja seuraa opiskelijan etenemistä.
  • Poissaolot, K-merkinnät, hylätyt, opintopistekertymä ja seurantapalaverit.
  • Huomioi isot muutokset!
 • Ole kiinnostunut ja kuuntele.
  • Pidä RO-haastattelut. Kohtaa, juttele ja kuuntele. Ole tarvittaessa yhteydessä kollegoihin ja kotiin.
 • Ole auttavainen.
  • Informoi ajankohtaiset ja keskeiset käytännön asiat. Ohjaa, kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa.

Tampereen lukiokoulutuksen Suunta-hankkeen video "Suuntaa ryhmänohjaukseen, Ryhmänohjaaja nuoren kohtaajana" esittelee ryhmänohjaajan roolia lukiolaisnuoren elämässä. Video löytyy Avointen oppimateriaalien kirjastosta. Linkki videoon löytyy tästä: https://aoe.fi/#/materiaali/2987