Suosikit

Liikuntalinja

Opiskelijat tavoittelevat palloa, joka on ilmassa heidän yläpuolellaan.

Tule, liiku, nauti! 

Kimpisen lukion liikuntalinja tarjoaa yhdessä liikkumisen kokemuksia ja perehdyttää opiskelijat liikunta- ja terveysalan jatko-opinto- ja uramahdollisuuksiin. 

Liikuntalinjan laajuus on 24 opintopistettä, joista vähintään 16 opintopistettä koostuu liikunnan opintojaksoista. Pakollisia opintoja on 12 opintopistettä ja valinnaisia opintoja on 12 opintopistettä. Valinnaiset opinnot opiskelija valitsee erillisellä opintojaksotarjottimella olevista opintojaksoista.

Liikuntalinjan suorittamisesta saa erillisen todistuksen. 

Tulevaisuus liikkuu meillä 

Liikuntalinjan opinnot jakautuvat kolmelle lukuvuodelle.

Ensimmäisenä vuonna opintojaksojen sisältöihin kuuluu liikuntataitojen syventäminen monipuolisen liikunnan avulla sekä omien tulevaisuuden haaveiden pohdinta mahdollisena liikunta-alan toimijana.  

Toisena opiskeluvuonna liikuntalinjan opiskelijat jatkavat ryhmäytymistä yhdessä toteutettavan retken parissa. He myös valitsevat omaa osaamistaan ja tulevaisuuttaan tukevia liikunnan tai muun oppiaineen opintojaksoja.  

Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijat tutustuvat yhdessä liikunta- ja terveysalan työelämään sekä jatkavat oman tulevaisuuden pohdintaa mahdollisena liikunta- tai terveysalantoimijana.