Suosikit

Yksinoikeudensuoja

PÄÄTÖS YKSINOIKEUDENSUOJASTA

Lappeenrannan kaupungin tekninen lautakunta on katsonut kokouksessaan 10.3.2010 (§ 82), ettei sen toimialueella jätettyjen reittiliikennelupahakemusten perusteella synny riittävästi ja kattavasti palvelutasotavoitteen täyttäviä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1370/2007 (palvelusopimusasetus, PSA) 1 artiklan 1 kohdassa mainittuja matkustajille edullisempia, puhtaasti markkinaehtoisesti toimivia joukkoliikennepalveluja.

Lappeenrannan tekninen lautakunta on siten päättänyt 10.3.2010 §82 järjestää joukkoliikenteen PSA:n mukaisesti.

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt Euroopan unionin viralliseen lehteen Palvelusopimusasetuksen (EY N:0 1370/2007) 7 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen helmikuussa 2012 (D:nro 92/770/2012), jossa on ilmoitettu suunnitelluksi sopimusmenettelyksi “Liikenteen kilpailutuksessa noudatetaan joukkoliikennelain mukaista käyttöoikeusmenettelyä.” ja Palvelut ja alueet, joita sopimus mahdollisesti koskee “Lappeenrannan kaupungin teknisentoimen palvelutuotanto kilpailuttaa toimivalta-alueellaan (Lappeenrannan kaupungin alue) paikallisliikenteen.”

Ja se mitä Liikennepalvelulain 320/2017 Osa III luvussa 3 ja 10§ on määritelty päätöksestä palvelusopimuksen soveltamisesta ja yksinoikeuden antamisesta:

LINJAT, REITIT JA ALUEET

Yksinoikeudensuoja koskee seuraavia linjoja ja niiden reitti- ja numerovariaatioita:

Paikallisliikenteen linjoja joiden linjanumero on 1-99. Käytössä tällä hetkellä olevat linjanumerot: 1, 1X, 2, 3, 3K, 4, 5, 7, 8, 12, 14

Lappeenrannan kaupunki
Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

 

PÄÄTÖS YKSINOIKEUDENSUOJASTA

Lappeenrannan kaupungin kaupunkikehityslautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.5.2023 § 15 järjestää toimivalta-alueellaan Lappeenranta-Imatra -välin joukkoliikenteen palvelusopimusasetuksen (EY N:0 1370/2007) mukaisesti 1.7.2023 alkaen. Päätöksellä on haluttu varmistaa, että toimivalta-alueen joukkoliikennepalvelut voidaan järjestää monilukuisempina, luotettavampina, korkealaatuisempina tai edullisempina kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla.

Liikennepalvelulain (320/2017) § 181 mukaan toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen järjestämä liikennepalvelu voi vähäisessä määrin ulottua sen varsinaisen toimivalta-alueen ulkopuolelle.

Liikennepalvelulain 320/2017 §171 on määritelty päätöksestä palvelusopimuksen soveltamisesta ja yksinoikeuden antamisesta.

Yksinoikeudensuoja koskee Lappeenrannan ja Imatran välistä joukkoliikennettä. Mikäli Lappeenrannan toimivalta-alue laajenee seudulliseksi, kattaa tämä päätös myös sen.

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus.

Lappeenrannan kaupunki
Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen