Suosikit

Uratarina - erityisliikunnanohjaaja Jenni Lehti

Jenni Lehti toimii Lappeenrannan kaupungilla erityisliikunnanohjaajana vastaten työssään sovelletusta liikunnasta. Ihmisten auttaminen ja uusien liikuntamahdollisuuksien kehittäminen innostavat Lehteä, aivan kuten sujuvan ja monipuolisen yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välille. 

Erityisliikunnanohjaajan työssä kohdataan henkilöitä, joilla on sairauden, vamman, sosiaalisen tilanteen tai muun toimintakykyyn vaikuttavan syyn vuoksi tarve liikunnan soveltamisen palveluille. Työhön kuuluu liikunnan ohjauksen lisäksi liikuntaneuvontaa ja liikuntaryhmien koordinointia ja suunnittelua. Tämän lisäksi kehitetään koko ajan parhaiten palvelevia, kiinnostavia liikuntamahdollisuuksia lappeenrantalaisille.  

- Teemme paljon yhteistyötä liikuntaseurojen ja yhdistysten kanssa toiminnan edistämiseksi, Lehti kuvailee erityisliikunnanohjaajien toimintaa.

- Yhdistyksiä pyritään tukemaan, minkä lisäksi järjestämme tapahtumia esimerkiksi koulujen ja järjestöjen kanssa.  

Soveltavan liikunnan kentän työnkuva on erittäin monipuolinen. Kahta samanlaista työpäivää ei ole, ja palveltavien ihmisten kirjo on laaja. Erityisliikunnanohjaajan onkin pystyttävä vastaamaan sangen erilaisten kohderyhmien tarpeisiin ja odotuksiin.

- Päivittäisellä toiminnalla ja sen jatkuvalla kehittämisellä luodaan liikuntamahdollisuuksia kaikille – vauvasta vaariin, Lehti toteaa. 

Kiinnostus ihmisen toimintakykyä kohtaan johdatti erityisliikunnanohjaajaksi

Lehti löysi nykyisen työnsä erityisliikunnanohjaajana opiskeltuaan ensin liikunnanohjaajaksi ja tehtyään sen jälkeen hetken aikaa koulutustaan vastaavaa työtä. Hän oli kuitenkin erittäin kiinnostunut ihmisten toimintakyvystä ja siitä, miten toimintakykyä pystytään tukemaan ja ylläpitämään liikunnan avulla. Se sai hänet jatkamaan opintojaan ja kouluttautumaan fysioterapeutiksi.

- Pystyn yhdistämään nykyisessä työssäni monipuolisesti oppimaani, sillä siihen sisältyy niin liikunnanohjausta kuin toimintakyvyn huomioimista, Lehti arvioi. 

“Kohtaan päivittäin monenlaisia ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita liikkumisen osalta. Monipuolisesta koulutuksesta on hyötyä vaihtelevissa tilanteissa.

Ihmisten moninaiset tarpeet tekevät erityisliikunnanohjaajan työstä mielenkiintoista, mutta tuovat eteen myös haasteita. Tästä johtuen sovelletun liikunnan kenttä ei ole koskaan valmis.

- Aina on jotain kehitettävää. ja uuden luomiselle löytyy tilaa, Lehti toteaa. 

- Asioita on pystyttävä tarkastelemaan sellaisina kuin ne ovat ja niitä on vietävä eteenpäin. Tämä on ajoittain vaativaa, mutta myös antoisaa. Se etenkin on hienoa, kun löydetään harrastus ihmiselle, joka ei ole päässyt juurikaan liikkumaan.

Liikunnalla on kokonaisvaltaista merkitystä

Lehden mielestä on palkitsevaa, että hän pystyy työssään auttamaan sovelletun liikunnan keinoin ihmisiä liikunnallisten harrastusten ja hyötyliikunnan pariin. Toiminnalla on suuri merkitys, sillä liikunta edistää ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Sillä on monia myönteisiä vaikutuksia niin fyysisesti kuin henkisesti.

- Liikunta lisää henkisiä voimavaroja ja auttaa jaksamaan sekä tuo sosiaalista sisältöä ihmisten elämään, Lehti painottaa. 

- Se luo kohtaamisia, vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä antaa tunteen siitä, että pääsee toteuttamaan ja haastamaan itseään. Liikunta tarjoaa myös vastapainoa arkeen ja mahdollisuuden tehdä vapaa-ajalla itselleen mieluisia asioita.

Yhteistyöllä saadaan aikaan parempia tuloksia

Erityisliikunnanohjaajan työstä tekee mielenkiintoista monien muiden seikkojen lisäksi yhteistyö hyvinkin erilaisten tahojen kanssa. Liikuntamahdollisuuksien kehittämisen miettiminen muiden asiansa osaavien ammattilaisten kanssa tuo enemmän vaihtoehtoja toimintamuodoiksi sekä lisää liikuntapalveluiden tavoitettavuutta.

- On todella hienoa löytää uusia tapoja auttaa ihmisiä liikkumaan, Lehti toteaa. 

- Yhteistyökumppanien kanssa käydyt keskustelut ovat yleensä antoisia ja auttavat kehittämään toimintaa monin tavoin.”

Lehti arvioi työnsä vaativimmaksi puoleksi monitahoisuuden ja ajoittaisen rönsyilevyyden. Kehitettäviä asioita on lukuisia ja niiden välillä on tehtävä valintoja toteuttamisjärjestyksen osalta, sillä kaikkea ei ole mahdollista tehdä yhtä aikaa. Myös ihmisten tavoittaminen ja heidän kiinnostuksensa herättäminen sovellettua liikuntaa kohtaan on ajoittain haastavaa.

- Kerromme sovelletusta liikunnasta kuntalaisille ja tavoittelemme esimerkiksi koululaisia heille suunnatuilla Wilma-viesteillä. Järjestämme lisäksi yhdistyksille liikunta-infoja, jossa minä tai joku kollegani kerromme toiminnastamme, Lehti kuvailee.

Erityisliikunnanohjaajat tekevät yhteistyötä myös Eksoten kanssa. Tarkoituksena on viestiä toiminnasta niin, että Eksote pystyy ohjaamaan omia asiakkaitaan kuntoutuksen jälkeen sovelletun liikunnan liikuntaryhmiin tai -neuvontaan.

Uusien mahdollisuuksien luominen kiinnostaa

Lehti toimii  työssään monin tavoin ihmisten parissa; hän ohjaa liikuntaryhmiä kuntosaleilla sekä vetää vesijumppia uimahalleilla, lisäksi hän järjestää toimintaa lapsille iltaisin koulujen liikuntasaleissa. 

Lehti toivoo, että pystyisi kaiken tekemänsä ohella keskittymään tulevaisuudessa entistä enemmän uuden luomiseen, sillä se innostaa häntä henkilökohtaisesti. Uusien liikuntamahdollisuuksien kehittäminen ei saa kuitenkaan heikentää päivittäisten liikuntapalveluiden tarjoamista kuntalaisille.

- Vaikka uuden kehittäminen kiinnostaakin minua paljon, koen kuitenkin muun viikoittaisen tekemisen todella tärkeäksi ja antoisaksi. Sen myötä saadaan juuri sillä hetkellä ihmiset liikkumaan, Lehti toteaa. 

- Asioissa on oltava hyvä tasapaino uuden kehittämisen ja senhetkisen palvelutarjonnan välillä.

Tulevaisuus tarjoaa Lehden mukaan varmasti mielenkiintoisia haasteita. Maailma ei ole valmis; ihmisiä voidaan tavoittaa aiempaa tehokkaammin ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä lisätä. Ajatus tästä on innostava ja kannustaa tekemään entistäkin enemmän työtä sovelletun liikunnan parissa.

Vapaa-aikaan kuuluu liikuntaa, luonnosta nauttimista ja käsitöitä

Lehti pelaa vapaa-aikanaan salibandya ja hiihtää paljon talven mittaan. Kesän koittaessa pyöräileminen Lappeenrannan keskusta-alueen ulkopuolella sekä luonnossa liikkuminen ovat sangen mieleisiä ajanvietteitä.

- Nautin Lappeenrannan metsien lisäksi seudun kauniista järvimaisemista, joissa on hienoa tehdä melontaretkiä tai vaikka pulahtaa rantakiviltä uimaan kuumana kesäpäivänä.

Saimaa onkin erityisesti Lehden mieleen. Kun upeat vesistöt ovat koko ajan lähellä, on helppo mennä nauttimaan luonnosta rannoille tai lähteä viettämään enemmänkin aikaa vesillä.

Lehden vapaa-aikaan kuuluu myös neulominen. Se tarjoaa hyvän ja rauhoittavan vastapainon työlle sekä liikunnallisemmille harrastuksille. Hän on innostunut neulomisesta niin, että malttaa vapaa-aikanaan tuskin odottaa pääsyä puikkojensa ääreen.

- Minuun on kyllä tainnut iskeä neulomisvimma toden teolla, Lehti naurahtaa lopuksi.