Suosikit

Tule mukaan Kulttuurin unelmavuoteen!

Kulttuurin unelmavuosi luodaan yhdessä. Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimi kutsuu kaupunkilaiset, yhdistykset, kulttuuritoimijat ja -tekijät sekä yritykset mukaan luomaan yhdessä Lappeenrannan kulttuurin unelmavuotta 2024. Tavoitteena on vähintään sata Kulttuurin Unelmavuosi logoa käyttävää tapahtumaa. Kulttuurin unelmavuosi on mahdollisuus tuoda esille ja vahvistaa paikkakunnan monipuolista kulttuuritarjontaa. Yhdessä luodaan näkyvyyttä koko alalle!

Kulttuuritoimijoita kutsutaan tuomaan oma tapahtumansa osaksi Kulttuurin unelmavuotta. Kuka tahansa voi ladata Unelmavuosilogon käyttöönsä ja olla näin osana Unelmavuoden ohjelmistoa. Logoa käyttämällä pääsee mukaan kaupungin viestintään.

Logon käyttö edellyttää, että:

- Kulttuuritoimija sitoutuu luomaan tapahtuman Etelä-Karjalan tapahtumakalenteriin unelmavuoden alaisuuteen

- Tapahtuman osallistujamäärä tulee ilmoittaa jälkikäteen ilmoituslomakkeella

- Kulttuurin unelmavuoteen liittyvissä tapahtumissa noudatetaan Turvallisemman tilan periaatteita

Kulttuuritupsahdusten ohjeistus ja haut

Kulttuurin unelmavuoden aikana järjestetään kulttuuritoimijoille avoimia hakuja kulttuuritupsahdusten tuottamiseen. Lappeenrannan kulttuurin unelmavuosi 2024 mahdollistaa osallisuuden kokemuksen kaikille. Se tarkoittaa kaupunkilaisten toiveiden mukaisia uusia, saavutettavia kokeiluja. Kulttuuritupsahdukset ovat pääsymaksuttomia, kaikille avoimia esityksiä, osallistavia työpajoja sekä eri taiteenlajien toteutuksia. Tarkoituksena on mahdollistaa luovan alan toimijoiden ammatillista työskentelyä ja oman osaamisen esilletuomista sekä luoda matalan kynnyksen kulttuurikokemuksia, jotka innostavat ihmisiä kulttuurin sekä tapahtumien pariin.

Kulttuuritupsahdusten tekijöinä ovat kulttuurialan ammattilaiset: yksittäinen itsensä työllistävä taiteilija (y-tunnus), yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset, joilta Lappeenrannan kaupunki ostaa toteutuksen ostopalveluna. Haku toteutetaan käänteisen kilpailutuksen kautta. Tekijät valitaan hakemusten perusteella. Hauista tiedotetaan aina ajankohtaista sivulla.

Kulttuuritupsahduksiin haetaan sisältöjä useilta toimijoilta toisistaan erillisiin toteutuksiin ja osaksi Kulttuurin unelmavuoden tapahtumia. Toteutustapoja ei rajata, niitä voivat olla esimerkiksi esiintymiset, osallistavat työpajat, tila- tai ympäristötaiteet.

Valinnoissa arvioidaan sisällön soveltuvuutta, kiinnostavuutta, toteutuksen edellytyksiä, olemassa olevia referenssejä sekä toteuttajan ammattimaisuutta. Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle ja turvallisen tilan periaatteiden noudattaminen.

Valittujen sisältöjen käytännön toteutukset suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä. Toteuttajien vastuulla on valmistella tarvittavat materiaalit viestintää ja markkinointia varten. Tapahtumailmoitukset tulee julkaista Etelä-Karjalan tapahtumakalenteriin ja osallistujamäärät tulee ilmoittaa raportin yhteydessä. Valitut Tupsahdusten toteuttajat saavat tarkemmat ohjeet. Tupsahdusten ohella voi markkinoida omaa tuotettaan tai palveluaan.

Ladattavat logotiedostot