Suosikit

Koti- ja laitosäänestys europarlamenttivaaleissa 2024

Europarlamenttivaalein 2024 kotiäänestykseen ilmoittautuminen sekä laitosäänestys

Kotiäänestys

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16 Lappeenrannan kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.


Ilmoittautuminen kotiäänestykseen:

asiakaspalvelukeskus Winkki kaupungintalo, puh. (05) 616 2220, sähköposti winkki@lappeenranta.fi.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Lisäksi keskusvaalilautakunta on jo lähettänyt ilman eri pyyntöä kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita sellaisille äänioikeutetuille, jotka ovat vuoden 2024 presidentinvaalissa äänestäneet kotonaan.

Laitosäänestys

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka suorittaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavan joukko-osaston varuskunnassa, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa vaalitoimikunnan asianomaisen laitoksen ilmoitustaululla erikseen kuuluttamina aikoina, yhtenä tai kahtena päivänä.

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikat Lappeenrannassa ovat alla luetellut laitokset:

Armilan kuntoutuskeskus, Armilankatu 44
Esperi Hoitokoti Pappilankoti, Ierikankuja 1
Esperi Joutsenon Suvanto, Pytinkitie 59
Etelä-Karjalan keskussairaala, Valto Käkelän katu 1
Hoivakoti Hopeahelmi, Ruukinmäentie 5 
Juurakkokadun palvelukodit Hulda ja Kaarle, Juurakkokatu 3
Kasarminportin palvelutalo, Valtakatu 6
Kosenkotiyhdistyksen palvelukeskus, Pappilantie 1
Tapionrinne, Koskentie 2 A
Laurankoti, Hallituskatu 17–19
Lehmuskoti, Armilankatu 33
Leivontien palvelukoti, Leivontie 4
Maasotakoulu, Lavolankatu 1 (rakennus Rakuuna)
Oljamikoti , Rintalankatu 2
Ortamonpuiston palvelukoti, Läntinen kanavatie 53
Palvelutalo Kangasvuokko, Välskärintie 4
Palvelutalo Kotikylä Onnelantie, Onnelantie 32
Penttiläntien palvelukoti, Penttiläntie 19
Pienniemenkadun palvelukoti, Pienniemenkatu 3
Pormestarinkadun palvelukoti, Pormestarinkatu 4
Sammonkoti 1 ja 2, Hietakallionkatu 5
Saarni, Kyllikinkatu 6
Saga Torilinna, Snellmaninkatu 3 D
Satakieli, Korpimetsänkatu 3
Tietäjänkadun senioritalo, Tietäjänkatu 33
Toivokoti, Lönnrotinkatu 5
Veljeskoti, Snellmaninkatu 25
Veteraanien palvelutalo, Joutsenkuja 6
Wilmankoti, Valtakatu 58
Välskäri, Välskärintie 2
Onnikoti Veera, Orioninkatu 8