Suosikit

Nuijamaan kunta

Ammattientarkastaja 1934  -   1941

Asutuslautakunta 1912  -   1981

Elintarvikelautakunta 1918  -   1920

Holhouslautakunta 1911  -   1975

Itäinen kansakoulu (Myrä) 1926  -   1975

Itäinen peruskoulu 1975  -   2001

Jälleenrakennuslautakunta 1942  -   1944

Kansakoululautakunta 1930  -   1975

Kansanhuoltolautakunta 1939  -   1949

Kansolan kansakoulu 1901  -   1971

Keskusvaalilautakunta 1918  -   1988

Konnun kansakoulu 1900  -   1970

Koululautakunta 1973  -   1988

Kulttuurilautakunta 1980  -   1988

Kunnanhallitus ja -valtuusto 1903  -   1989

Kunnanmetsälautakunta 1959  -   1986

Käräjärven kansakoulu 1930  -   1942

Lastenneuvola 1932  -   1976

Lastenvalvoja 1935  -   1975

Lautalan kansakoulu 1919  -   1944

Liikuntalautakunta 1975  -   1988

Lomalautakunta 1974  -   1986

Maatalouslautakunta 1966  -   1988

Majoituslautakunta 1939  -   1945

Manttaalikunta ja lainajyvästö 1909  -   1988

Matkailu- ja elinkeinolautakunta 1970  -   1980

Nuorisolautakunta  1972  -   1988

Palolautakunta 1945  -   1988

Pihkalanjärven kansakoulu 1930  -   1940

Pällin kansakoulu 1916  -   1944

Pääkirjasto 1900  -   1989

Raittiuslautakunta 1923  -   1988

Rakennuslautakunta 1949  -   1975

Rakennuslautakunta 1976  -   1988

Rapattilan kansakoulu 1923  -   1982

Ruokolan kansakoulu 1930  -   1945

Räihän kansakoulu 1891  -   1975

Räihän peruskoulu 1975  -   1999

Sosiaalilautakunta 1925  -   1975

Sosiaalilautakunta 1976  -   1988

Sotakuukausipalkkalautakunta 1939  -   1945

Taksoituslautakunta 1913  -   1971

Tekninen lautakunta 1986  -   1988

Terveyslautakunta 1932  -   1989

Tielautakunta 1927  -   1987

Torikan kansakoulu 1930  -   1942

Tutkijalautakunta 1933  -   1959

Työvoimalautakunta 1941  -   1971

Urheilulautakunta 1949  -   1975

Vapaan Huollon Keskus 1939  -   1952

Vesiosuuskunta 1969  -   1979

Väestönlaskentatoimikunta 1950  -   1971

Väestönsuojelulautakunta 1951  -   1967

Äitiysneuvola ja kätilö 1945  -   1975