Suosikit

Joutseno

Aholan kansakoulu 1924 -  1975

Aholan koulu 1975 -  2012

Ammattioppilaslautakunta 1957 -  1967

Apukoulu 1970 -  1975

Asuntolautakunta 1974 -  1975

Asutuslautakunta 1909 -  1970

Elintarvelautakunta 1917 -  1921

Henkilöstölautakunta 1966     2008 

Hinnoittelulautakunta 1933 -  1950

Holhouslautakunta, -toimi ja edunvalv. 1882  -  2006 

Honkalahden kansakoulu 1884 -  1949

Honkalahden päiväkoti 1947 -  2014

Huoneenvuokralautakunta 1946 -  1953

Joutsenon kotitalousoppilaitos 1921 -  1994

Joutsenon lukio 1975 -  2014

Joutsenon psykiatrian yksikkö 1997 -  2009

Joutsenon vanhainkoti 1920 -  1993

Joutsenon Yhteiskoulu 1955 -  1975

Jänhiälän kansakoulu 1909 -  1966

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 1993  -  1996 

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 1997 -  2008

Kansakoululautakunta 1945 -  1975

Kansalaiskoulu 1948 -  1975

Kansanhuoltolautakunta 1943 -  1971

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus 2005  -  2008 

Keskuskoulu (kansakoulu) 1911 -  1975

Keskuskoulu (peruskoulu)1975 -  2003

Keskusvaalilautakunta 1906  -  2008 

Kiinteistötoimikunta 1936 -  1951

Kirjastolautakunta 1905 -  1992

Kivisaaren kansakoulu 1956 -  1959

Konnunsuon kansakoulu 1932 -  1975

Korvenkylän kansakoulu 1898 -  1975

Korvenkylän päiväkoti 1975 -  2008

Koululautakunta 1975 -  2007

Kulttuurilautakunta 1948  -  1992 

Kunnan tilattoman väestön lainakassa 1909 -  1919

Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus 1981 -   2009

Kuurmanpohjan kansakoulu 1949 -  1975

Kähärilän kansakoulu 1927 -  1975

Köyhäinhoitolautakunta 1920 -  1934

Lastenkoti (Mäntyrinne)  1920  -  1997 

Lastenvalvoja 1927  -  1994 

Leppälän kansakoulu 1905 -  1975

Liikennelautakunta  1965 -  1992 

Lomalautakunta 1974  -  1999 

Maaseutulautakunta 1959  -  2006 

Majoituslautakunta 1940 -  1953

Manttaalikunta 1921 -  1992

Nuorisolautakunta 1924  -  1999 

Oikeusapulautakunta 1975 -  1992

Palolautakunta  1934 -  1993

Palo- ja pelastustoimi  1993 -  2003

Parjalan kansakoulu  1949 -  1975

Parjalan koulu 1975 -  2008

Peruskoulun yläaste 1975 -  2009

Peruskoulut 1975 -  2009

Pulpin kansakoulu 1912 -  1975

Raittiuslautakunta 1950  -  1992 

Rakennuslautakunta 1948  -  1992 

Ravattilan kansakoulu 1898 -  1975

Ravattilan ja Parjalan alakoulut 1898-2021

Sivistyslautakunta  2001 -  2008

Sosiaalilautakunta ja sosiaalitoimi 1919  -  2008

Sosiaali- ja terveyslautakunta 1993  -  2008 

Taksoituslautakunta 1909  -  1959 

Tapiolan ryhmäperhepäiväkoti (Ryhmis)   -  2010 

Tarkastuslautakunta 1997  -  2009 

Tekninen lautakunta                                              

Tekninen lautakunta/Tiepiirustukset  -  2008

Terveydenhoitolautakunta 1912 -  1972

Terveyslautakunta 1973  -  1992 

Tielautakunta 1906 -  1992 

Toivolan tila 1937  -  1952 

Työasiainlautakunta 1924 -  1954

Urheilu-/liikunta-/vapaa-aikalautakunta 1936 -  2008

Vanhainkoti (kunnalliskoti) 1920  -  1993 

Vesikkolan kansakoulu 1937 -  1961

Vesilautakunta 1962 -  1986

Vesi- ja viemärilaitos 1957 -  2009

Vuokralautakunta (maanvuokralk) 1909 -  1932

Väestölaskentatoimikunta 1950 -  1961

Väestönsuojelulautakunta 1957 -  1992

Ympäristölautakunta 1986  -  1996