Suosikit

Hakeminen lukiokoulutukseen yhteishaussa

Aikataulut

Kevään 2024 yhteishaussa peruskoulun jälkeiseen koulutukseen voit hakea

 • lukioon
 • ammatilliseen perustutkintokoulutukseen
 • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen
 • tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)
 • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille.

Kevään 2024 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 20.2.-19.3.2024.

Tärkeitä päivämääriä:

 • Tallenna hakemuksesi Opintopolussa viimeistään 19.3.2024 kello 15.00. (Paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 19.3.2024 kello 15.00.)
 • Saat valintatuloksen aikaisintaan 13.6.2024
 • Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 27.6.2024.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 16.8.2024.

 

Lukioon hakeminen

Lukioon pääsyn edellytyksenä on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Jos lukioon hakijoita on enemmän kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, valitaan opiskelija peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Huoltajan pyynnöstä voidaan oppilaan päättötodistuksesta jättää pois valinnaisen A2- tai B3-kielen numeroarvosana. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella.

Jos useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan valinnassa huomioon hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden em. oppiaineiden sekä liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanojen aritmeettinen keskiarvo.

Alin hyväksyttävä keskiarvo, jolla voit tulla valituksi Lappeenrannan lukioihin on 7,00. 

Lukioon pääsyn keskiarvoraja voi muodostua korkeammaksi kuin 7,00, jos lukiopaikat täyttyvät jo ylemmillä keskiarvoilla valituksi tulleista. Jos ylität lukioon pääsyyn oikeuttavan keskiarvorajan, mutta et ole päässyt haussa ensisijalle asettamaasi lukioon, sinut otetaan huomioon seuraavalle sijalle asetetun oppilaitoksen opiskelijavalinnassa.

 

Hae lukioon osallistumalla yhteishakuun Opintopolussa ja täyttämällä lukion ainevalintakortin.

 1. Täytä yhteishakulomake netissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Lomake täytetään kotona vanhempien kanssa. Tarvittaessa saat lisätietoja ja apua koulusi opinto-ohjaajalta.

 2. Opintopolussa täytettävän yhteishaun hakulomakkeen lisäksi lukioon hakevat ilmoittavat myös toiveensa lukion ainevalinnoista täyttämällä ainevalintakortin. Täytä ainevalintakortti oman opinto-ohjaajan antaman ohjeistuksen mukaan. 

 

Ainevalintakortti

 

Lappeenrantalaiset hakijat tekevät ainevalinnat lukio-opintoja varten sähköisesti Wilmassa  20.3. - 20.4.2024 vain ensisijaisen hakukohteen lukion ainevalintakorttiin.

Ulkopaikkakuntalaiset täyttävät tämän kortin 20.4.2024 mennessä: Ulkopaikkakuntalaisten kortti  Huom! Sama kortti Kimpisen ja Lyseon lukioihin.

Itä-Suomen koulun lukioon hakevat täyttävät ISK:n ainevalintakortin.

Etelä-Karjalan IB-lukioon haetaan Imatran Yhteislukion IB-linjalle ja täytetään IB:n ainevalintakortti, johon merkitään joko Imatran tai Lappeenrannan toimipiste. Kortti ja lisätietoja osoitteesta www.iblukio.fi.

 

Tee valinnat huolella!

 

Valintojesi pohjalta sinulle laaditaan 1. vuoden lukujärjestyksen runko. Valintoja voidaan täydentää 1. periodissa opotunneilla. Lisäksi valintoja voidaan muokata lukuvuoden kuluessa.

 

Ohjeet ainevalintakorttiin

 

 1. Tee valinta yleislinjalle tai painotuslinjalle.

 2. Onko äidinkielesi muu kuin suomi ja valitsetko S2-opintoja?
  • Tämän perusteella työjärjestykseesi laitetaan joko ÄI tai S2 -opintoja.

 3. Toinen kotimainen kieli eli ruotsi
  • A-ruotsi eli pitkä oppimäärä
  • B1 eli keskipitkä oppimäärä (yleisin Lappeenrannan peruskouluissa)

 4. Uskontokuntasi mukainen uskonnonopetus tai ET
  • Tämän perusteella työjärjestykseesi laitetaan joko UE, UO tai ET -opintoja.
   • UE = Evankelis-luterilainen uskonto
   • UO = Ortodoksinen uskonto
   • ET = Elämänkatsomustieto
   • muu = muu uskontokunta

 5. Haluatko jatkaa peruskoulun alaluokilla tai yläkoululla aloittamaasi kieltä?
  • Tämän perusteella työjärjestykseesi laitetaan kielten opintoja.
  • Tee valinta sen mukaan haluaisitko jatkaa A-, B2- vai B3-tasolla

 6. Merkitse lukiossa alkavan kielen alustava valinta.
  • Jos olet kiinnostunut aloittamaan useampia kieliä, laita ne mieluisuusjärjestykseen.

 7. Merkitse matematiikan alustava valinta.

 8. Haluatko ottaa valtakunnallisia valinnaisia fysiikasta ja/tai kemiasta?

 9. Oletko hakeutunut Etelä-Karjalan urheiluakatemiaan?

Ota valinnoissasi huomioon:

  • Kaikkea kannattaa kokeilla, ohjelmasi täsmentyy lukio-opintojesi edetessä.
  • Näihin syvennytään enemmän mm. lukion opinto-ohjauksen opintojaksoilla OP1 ja OP2!

 

Yhteishaun tulokset

 

Saat tiedon lukiopaikasta Opintopolku-palvelussa, kun yhteishaun tulokset julkaistaan.

Opiskelijaksi valitut saavat lukion rehtorilta tiedon opiskelijaksi ottamisesta myös sähköpostilla.

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

 

Saat Opintopolusta linkin hakemuksessasi ilmoittamaasi sähköpostiisi, jonka kautta voit ottaa opiskelupaikan vastaan. Lukiopaikka pyydetään ottamaan vastaan mahdollisimman pian tulosten tultua. Jos et ota paikkaa vastaan 27.6.2024 mennessä, menetät opiskeluoikeutesi.

Jos et ota paikkaa vastaan, ilmoita peruutuksesta mahdollisimman pian siihen lukioon, johon olet tullut valituksi.

Paikan vastaanottamisen lisäksi muista ilmoittautua läsnäolevaksi.

 

Lukioiden opiskelijavalinta

 

Lukioon pääsyn edellytyksenä on suoritettu peruskoulun oppimäärä.

Jos lukioon hakijoita on enemmän kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, valitaan opiskelija peruskoulun päättötodistuksen

 • äidinkielen ja kirjallisuuden,
 • toisen kotimaisen kielen,
 • vieraiden kielten,
 • uskonnon tai elämänkatsomustiedon,
 • historian,
 • yhteiskuntaopin,
 • matematiikan,
 • fysiikan,
 • kemian,
 • biologian,
 • terveystiedon ja
 • maantiedon

arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä.

Huoltajan pyynnöstä voidaan oppilaan päättötodistuksesta jättää pois valinnaisen A2- tai B3-kielen numeroarvosana. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella.

Jos useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan valinnassa huomioon hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden em. oppiaineiden sekä liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanojen aritmeettinen keskiarvo.

Alin hyväksyttävä keskiarvo, jolla voit tulla valituksi Lappeenrannan lukioihin on 7,00.

Lukioon pääsyn keskiarvoraja voi muodostua korkeammaksi kuin 7,00, jos lukiopaikat täyttyvät jo ylemmillä keskiarvoilla valituksi tulleista. Jos ylität lukioon pääsyyn oikeuttavan keskiarvorajan, mutta et ole päässyt haussa ensisijalle asettamaasi lukioon, sinut otetaan huomioon seuraavalle sijalle asetetun oppilaitoksen opiskelijavalinnassa.

Sinut valitaan korkeimpaan hakutoiveidesi mukaiseen koulutukseen, mihin sinun keskiarvosi riittää. Hakutoiveet laitetaan oman kiinnostuksen mukaiseen järjestykseen.

Yhteishaun hakutoivejärjestys on sitova.

Sinut voidaan valita yhteishaussa vain sellaiseen koulutukseen, johon olet hakenut.

 

Oppivelvollisuus

 

Oppivelvollisuuslain mukaan sinun on  viipymättä aloitettava opinnot sinulle osoitetussa opiskelupaikassa. Jos et ota sinulle osoitettua paikkaa vastaan, sinulla pitää olla jokin toinen opiskelupaikka, missä aloitat opintosi.

Jos et ota paikkaa vastaan, eikä sinulla ole tiedossa opiskelupaikkaa, asuinkuntasi tulee järjestää sinulle opiskelupaikka. Voit myös hakea oppivelvollisuuden lykkäämistä erityisen painavasta syystä. Näistä saat listätietoja peruskoulun opinto-ohjaajaltasi.

Opiskelijan tarvikkeita: kynä, kirja ja vihko sekä tietokone.

Lukio-opas 2024

Tutustu lukio-opintoihin ja Lappeenrannan lukioihin!

Lue lisää