Suosikit

Uratarina - nuoriso-ohjaaja Sanni Knuutinen

Nuoriso-ohjaajan työnkuvaan kuuluu ajan viettäminen ja vuorovaikutus nuorten kanssa sekä nuorisotilojen avoinna pitäminen. Työssä toimitaan myös jonkin verran sosiaalisessa mediassa, sillä nuoret ovat siellä erittäin aktiivisia. Sanni Knuutinen viihtyy työssään hyvin ja kokee sen antavan itselleen todella paljon.

Sanni Knuutinen on nuoriso-ohjaajana Lauritsalassa, Lappeenrannassa. Hänen työnkuvaansa kuuluu nuorten kanssa tekemissä oleminen Lauritsalan nuorisotilalla. Työhön sisältyy keskusteluiden ja juttutuokioiden lisäksi rentoa yhdessä olemista, vaikkapa erilaisten pelien pelaamisen muodossa. Tarpeen vaatiessa hän selvittelee nuorten asioita ja on heidän tukenaan.

Sosiaalisessa mediassa toimiminen on osa Knuutisen työtä. Nuoret käyttävät tänä päivänä paljon aikaa erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, ja siksi myös nuoriso-ohjaajan on perusteltua olla siellä läsnä.

- Laitamme viestejä ja ilmoituksia someen, minkä lisäksi meillä on oma Lauritsalan nuorisotilan WhatsApp-ryhmä. Käymme siellä keskusteluja nuorten kanssa, mutta olemme mukana myös muissa ryhmissä, Knuutinen kuvailee.

Kahta samanlaista päivää ei ole

Nuoriso-ohjaajan työ ajoittuu pitkälti iltoihin ja viikonloppuihin. Työnkuva on monipuolinen ja kaikki viikot ja päivät muotoutuvat keskenään hyvinkin erilaisiksi. Työpäivien vaihtelevuus viehättää Knuutista suuresti.

- Nuorisotiloilla viihtyvät pääasiassa vakiokävijät, mutta heidänkin elämäntilanteissaan on usein muutoksia, sillä nuorten elämässä tapahtuu koko ajan paljon kaikenlaista. Se tekee nuoriso-ohjaajan työstä koko ajan hetkessä elävää, Knuutinen toteaa.

Nuoriso-ohjaajan toimipaikka voi muuttua tarpeen vaatiessa, vaikka jokaisella työntekijällä onkin oma, nimetty nuorisotilansa. Toimipaikan tilapäisen vaihtamisen syynä on yleensä se, että jossain nuorisotilalla kaivataan apua kiireisen työtilanteen tai resurssien puutteen vuoksi.

-Toimin tällä hetkellä Lauritsalassa, mutta olen työskennellyt myös monilla muilla Lappeenrannan nuorisotiloilla, Knuutinen kertoo.

- Olen välillä tehnyt tarpeen vaatiessa pidempiäkin työrupeamia muualla kuin Lauritsalassa.

Mieluinen työ löytyi nuorten parista

Knuutinen päätyi nuoriso-ohjaajaksi hieman yllättäen ja ilman etukäteen laadittua suunnitelmaa. Hän ei ollut ennen sosionomi-opintojaan ajatellut ryhtyvänsä työskentelemään nuorten parissa, mutta mieli muuttui opintojen viimeisen harjoitusjakson aikana. 

- Tein tuolloin päätöksen hakea harjoittelupaikkaa Lappeenrannan nuorisotoimelta, Knuutinen muistelee.

- Sattumalta juuri samaan aikaan Nuorisotila Krisse etsi työntekijää pariksi päiväksi viikossa. Hainkin sitten sieltä sekä harjoittelupaikkaa että vapaaksi ilmoitettua työpaikkaa.

Knuutinen tuli valituksi niin harjoittelupaikkaan kuin työpaikkaan. Hän huomasi suorittaessaan opintojaan töidensä ohella hyvinkin nopeasti pitävänsä todella paljon nuorten kanssa tekemisissä olemisesta. 

- Nuoret olivat aivan ihania ja tulin heidän kanssaan heti todella hyvin toimeen, Knuutinen kertoo.

- Löysin itsestäni sen ammatillisen puolen, jonka myötä pystyin olemaan yhtä aikaa rennosti oma itseni ja toisaalta toimimaan auttavana aikuisena.

Nuorten kanssa tehty työ on Knuutisen mielestä palkitsevaa, sillä palautetta hyvästä työstä tulee nuorilta välittömästi. Erityisen ilahduttavaa on havaita omat onnistumiset positiivisina muutoksina nuorissa.

- Se antaa minulle henkilökohtaisesti paljon, kun voin todeta olevani tärkeä ihminen nuorille, Knuutinen summaa ajatuksiaan.

Nuorten kanssa on oltava aito ja rehellinen

Knuutinen muistelee lukeneensa, että nuorille kannattaa aina olla sellainen aikuinen kuin mitä itse toivoi aikuisen olevan omina nuoruusvuosinaan.

- Aikuisen tulisi pystyä tarjoamaan nuorille niitä asioita, mitä he sillä hetkellä tarvitsevat, Knuutinen kiteyttää.

- Sillä selviää todella pitkälle tässä työssä.

Nuoriso-ohjaajan työssä pääsee näyttämään itsestään kaikkia puolia, sillä nuoria ja heidän erilaisia tarpeitaan on hyvinkin monenlaisia. Jotkut nuoret tarvitsevat herkempää otetta ja enemmän kuuntelemista, toiset taas pikemminkin rentoa seuraa ja hauskan  juttukumppanin. Aitous ja luonteva sekä tilanteisiin mukautuva vuorovaikutus onkin olennaisen tärkeää nuorisotyössä.

- Työssä saa ja on hyväkin olla ihan oma itsensä, Knuutinen evästää.

Työllä on vaikutusta

Nuoriso-ohjaaja tekee paljon yhteistyötä alueensa muiden toimijoiden kanssa. Työhön kuuluvat muun muassa säännölliset aluepalaverit sekä tiedonvälitys eri tahojen kesken. Nuoriso-ohjaajat toimivatkin eräällä tapaa nuorten ja muiden toimijoiden viestinvälittäjänä.

-Nuoruus on asia, jota kaikki eivät aina täysin ymmärrä”, Knuutinen naurahtaa.

- Siksi olemme täällä myös selvittämässä muille kuin nuorille itselleen siihen liittyviä seikkoja. Tästä johtuen nuoriso-ohjaajien työ näkyy Lappeenrannan alueella myös nuorten asioista viestimisenä ja asioihin vaikuttamisena.

Työ on tekijälleen erittäin palkitsevaa, kun sillä on merkitystä alueellisesti. Tämä on havaittavissa etenkin silloin, kun eri tahot ottavat nuoriso-ohjaajaan yhteyttä pyytääkseen apua tai antaakseen hyvää palautetta tehdystä työstä.

Vapaus järjestellä omia töitä ajankäytön suhteen on iso etu

Resurssien rajallisuus käytettävissä olevan ajan osalta on haasteena myös nuorisotyössä. Tämän Knuutinen on joutunut kohtaamaan aika ajoin.

- Nuoret ovat vaativia monellakin tapaa. Välillä tulee vastaan asioita, joissa joudun miettimään, miten olen parhaalla tavalla nuorta tukeva aikuinen. Ajan löytäminen vaikeampien asioiden ratkomiselle parhain päin voi kuitenkin joskus aiheuttaa vähän päänvaivaa.

Töiden järjestelyssä on onneksi liikkumatilaa, sillä ajankäytön voi suunnitella sangen vapaasti. Sekin sujuvoittaa asioiden hoitamista, että Lappeenrannan nuorisotilat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja auttavat tarvittaessa toisiaan.  

- Pidän itse todella paljon nuoriso-ohjaajan työkuvan vapaudesta”, Knuutinen toteaa tyytyväisenä.

- Se helpottaa huomattavasti töiden tekemistä.

Työssä on tärkeintä nuorten kanssa oleminen

Knuutiselle on tärkeintä nuoriso-ohjaajana toimimisessa ajan viettäminen ja vuorovaikutus nuorten kanssa sekä oleminen läsnä silloin, kun nuoret sitä tarvitsevat. Työhön kuuluu toki kirjallisiakin töitä, mutta Knuutinen itse tuntee mieluisimmiksi ne tehtävät, joissa hän pääsee tekemään käytännön töitä nuorten kanssa. 

- Nuorten kanssa oppii työskentelemään parhaiten olemalla nuorten parissa, Knuutinen arvioi. 

- Nuorten maailmassa tapahtuu koko ajan paljon asioita ja kehitys on nopeaa. Jos haluaa pysyä kärryillä kaikesta, onnistuu se nuorten kanssa aikaa viettämällä. Nuoret kyllä opettavat tarvittaessa nuoriso-ohjaajaa.

Lappeenrannan nuoriso-ohjaajat toimivat aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, jossa kanavina ovat pääasiassa Facebook ja Instagram. Myös WhatsApp-ryhmiä on perustettu keskustelemista varten. 

- Ilmoitusasiat hoidetaan etenkin Facebookissa ja Instagramissa, Knuutinen kertoo. 

- Siellä myös seurataan, mitä nuorille kuuluu.

Tulevaisuudelta Knuutinen toivoo edelleen vapautta tehdä itsenäisiä päätöksiä työnsä käytännön seikkojen hoitamisen ja asioiden priorisoinnin osalta. Hänen mielestään on todella hienoa, että hänellä on mahdollisuus itse arvioida, mihin asioihin keskittyä ensimmäiseksi tai kuinka hoitaa parhaiten erilaisten nuorisoryhmien tarpeita.

- Meillä on onneksi tukenamme todella hyvä työyhteisö, Knuutinen kehaisee.

- Työkaverini ovat erittäin osaavia ja mukavia – ja saman voi sanoa esihenkilöistämme.

Vapaa-aika on rentoutumista varten 

Työn ohella opiskeleminen teki Knuutisen elämästä kiireistä ja aiheutti jonkin verran stressiä. Kun opinnot on nyt saatu hoidettua kunnialla maaliin, on vapaa-aikaakin enemmän. Se kuluu pitkälti harrastusten parissa.

- Luen paljon ja olen alkanut taas kirjoittamaan, pelailen myös jonkin verran erilaisia pelejä ja pidän huolta kissoistamme”, Knuutinen kertoo hymyillen.

- Etenkin kesällä on myös hienoa ulkoilla Lappeenrannan upeissa maisemissa.

Lappeenrannassa Knuutinen arvostaakin erityisen paljon luontoa. Kauniit vesistöt ovat hänelle tärkeä asia. Lappeenrannan satama on yksi hänen lempipaikkojaan ja siellä tuleekin vietettyä mielellään aikaa. 

- On ihana asua veden lähellä, Knuutinen toteaa.

- Lappeenrannassa on mahtavaa, kun aivan kaupungin keskustan tuntumassa olevilta rannoilta löytyy monia kivoja paikkoja, joissa nauttia näkymistä ja istahtaa vaikka lukemaan hyvää kirjaa.