Suosikit

Sammonlahden koulussa aloittaa syksyllä 2025 kansallisesti ainutlaatuinen perusopetuksen Tiedelinja

JULKAISTU 19.3.2024, 09.51

Sammonlahden kouluun perustetaan 7.–9.luokkalaisille matemaattisluonnontieteellisten LUMA-aineiden pohjalta rakentuva painotuslinja eli perusopetuksen Tiedelinja. Painotuslinjan perustaminen on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisen LUMA-strategian toimeenpanoa Lappeenrannassa.

Lapsia tekemässä sähköpiirien parissa töitä.

Lappeenrannasta on tiede- ja kestävyyskasvatuksen edelläkävijäksi

Suomen LUMA-strategiaa yhtenä paikallistoimenpiteenä toteuttavaa perusopetuksen Tiedelinjaa kehitetään vuoden 2024 aikana ja pilotoidaan lukuvuonna 2024–2025. Ensimmäiset oppilaat aloittavat linjalla elokuussa 2025.

Opetustoimenjohtaja Mari Routti toteaa, että Lappeenrannan kaupungin yleissivistävällä koulutuksella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä tiede- ja kestävyyskasvatuksen edelläkävijäksi niin kansallisesti kuin myös kansainvälisesti.

– Kansallisesti ainutlaatuinen perusopetuksen Tiedelinja tukee osaltaan kaupungin strategian arvoja, visiota ja kärkiohjelmien tavoitteita olla kestävä kasvun ja koulutuksen kaupunki, Routti kertoo.

Lappeenranta tekee monipuolista työtä kestävän kehityksen puolesta ja kaupunki onkin palkittu ilmastotoimistaan. Greenreality-konseptilla Lappeenrannan kaupunki edistää ekologisesti kestävää toimintaa ja kestävää kehitystä. Greenreality-toimintaa toteutetaan myös Lappeenrannan kouluissa ja kestävyyskasvatus onkin Lappeenrannassa jo tuttua.

– Perusopetuksen Tiedelinja täydentää ja syventää osaltaan kaupungin koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostavaa kestävyyskasvatusta kouluissa, Routti sanoo.

Sammonlahden koulu tarjoaa tiedekasvatukselle erinomaiset puitteet

Tiede- ja kestävyyskasvatukseen erikoistuva perusopetuksen Tiedelinja aloittaa toimintansa syksyllä 2025 uudessa Sammonlahden koulussa. Uuden koulurakennuksen sijainti, jo olemassa oleva LUMA-painotteinen opetus, uudet oppimisympäristöt ja opetusvälineet sekä aikaisemmat valmiit tiedekasvatuksen yhteistyömallit LUT-yliopiston kanssa tekevät Sammonlahden koulusta ideaalin paikan uudelle toiminnalle.

Sammonlahden koulun kehittämistoiminta huomioitiin joulukuussa 2023 korkeimman tason kansallisella LUMA/STEAMS-sertifikaatilla, joka myönnettiin kahdelle perusopetuksen koululle Suomessa.

– Sammonlahden koulu on myös toiminut Suomen peruskouluista pisimpään sertifioituna kestävän kehityksen kouluna, kertoo Sammonlahden koulun rehtori Vesa Raasumaa.

Uuden linjan tarkoitus on lisätä oppilaidensa kykyä ymmärtää arkipäivän tieteellisiä ilmiöitä, tieteen tekemisen periaatteita ja tieteen monipuolisuutta. Painotettu tiede- ja kestävyyskasvatus kannustaa oppilaita kokeilevaan ja innovatiiviseen toimintaan sekä antaa valmiuksia arvioida tiedon ja tiedonlähteen luotettavuutta. Toiminnassa korostuvat myös tiedekerhot, -leirit, -projektit ja muu monipuolinen ja luova toiminta myös kansainvälisesti.

Yhteistyö LUT-yliopiston kanssa luo toiminnalle hyvän perustan

Yksi LUMA-strategian tavoitteista on edistää ja tukea matemaattisluonnontieteellisten aineiden sekä tekniikan ja teknologia-alojen oppimista ja opetusta kaikilla koulutusasteilla. Lappeenrannan kaupungin opetustoimen yksi vahvuuksista tällä saralla on laaja yhteistyö LUT-yliopiston kanssa.

Yhteistyön tuloksena on viime vuosina luotu esiopetuksesta lukiokoulutukseen ulottava Lappeenranta Junior University eli UNIORI-toiminta sekä Lappeenrannan lukioiden Tiedelinja. Tarkoituksena onkin, että Sammonlahden LUMA-opetusta kehitettäisiin vastaavalla konseptilla kuin lukioiden Tiedelinja toimii.

– Tiivis yhteistyö LUTin kanssa jatkuu. Perusopetuksen Tiedelinjan opintokokonaisuuksissa huomioitaisiin sekä LUT-yliopiston yhteiskuntatieteellisen että teknisen tiedekunnan tarjoamat yhteistyömahdollisuudet. Linja antaisi myös hyvät valmiudet hakea Lappeenrannan lukioiden Tiedelinjalle. Perusopetuksen Tiedelinja-opinnot eivät kuitenkaan olisi edellytys lukion Tiedelinjalle hakeutumiseen, Mari Routti kertoo.

Tiede- ja ympäristökasvatuspainotteinen opetus on tarkoitettu ensisijaisesti Lappeenrannan kaupungin alueella asuville yläkouluikäisille oppilaille.

Lisätiedot:

Mari Routti, Opetustoimenjohtaja, Lappeenrannan kaupunki
puh. 040 837 2646
mari.routti@edu.lappeenranta.fi

Vesa Raasumaa, Rehtori, Sammonlahden koulu
puh. 040 513 2840 
vesa.raasumaa@edu.lappeenranta.fi 

Lue lisää:

Suomen LUMA-strategiasta täältä: https://okm.fi/luma-strategia
Lappeenrannan lukioiden Tiedelinjasta: https://uniori.fi/tiedelinja
Uniori-toiminnasta: https://www.uniori.fi/
LUMA/STEAM-sertifikaatista: https://www.luma.fi/sertifikaatti/

Greenreality Lappeenrannan kouluissa: https://www.greenreality.fi/greenreality-lappeenranta/greenreality-kouluissa