Suosikit
Palvelu

Kotoutumislain mukainen alkukartoitus

Alkukartoitus edistää hiljattain Suomeen muuttaneen henkilön kotoutumista ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Alkukartoituksessa kerromme sinulle suomalaisesta yhteiskunnasta, suomen tai ruotsin kielen opiskelusta, työllistymisestä, kouluttautumisesta sekä sinulle sopivista palveluista ja esimerkiksi harrastuksista Etelä-Karjalan alueen kunnissa. Keskustelemme tarvittaessa tulkin avulla.

Alkukartoitus on maksuton.

Palveluneuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Maahanmuuttajapalveluiden tekemä alkukartoitus on suunnattu niille Etelä-Karjalan alueen kotoutujille, jotka ovat perhevapaalla, opiskelijoita, eläkkeellä, työssä tai saavat toimeentulotukea Kelasta eivätkä ole työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaita.

Toimintaohje

Alkukartoituksen tekemistä varten sinun on varattava etukäteen aika Etelä-Karjalan maahanmuuttopalvelujen toimipisteestä joko soittamalla tai jättämällä kirjallinen ajanvaraus- ja yhteydenottopyyntö.

Ajanvarauksessa arvioidaan tarpeesi alkukartoitukseen.

Kun sinulle on varattu oma aika, tule sovittuna aikana paikan päälle siihen Etelä-Karjalan maahanmuuttopalvelujen toimipisteeseen, johon sinulle on varattu aika.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki kotoutumisen edistämisestä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386