Suosikit
Palvelu

Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön

Taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä taloonsa. Se voi hakea tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille ja -pihoille ja huoneistojen sisätiloihin. Viranomaiskiellon hakemisesta päätetään asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Kieltojen hakeminen edellyttää aiotun kiellon kohdehuoneistojen haltijoiden kuulemista. Kunnan on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi kulkeutua tupakansavua esim. toiselle parvekkeelle. Tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta siinä tapauksessa, jos tupakoinnin haittaa ei saada taloyhtiössä muuten ratkaistua.

Toimintaohje

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimialueella Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Taipalsaarella ja Savitaipaleella asuntoyhteisön tupakointikieltohakemukset käsitellään Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovat julkaisseet ohjeen, jossa on kuvattu hakuprosessin kulku ja menettelytavat hakemuksen jättämiseksi. Ohje löytyy kyseisten liittojen verkkosivuilta.

Lisätietoa asiassa saa asumisterveydestä vastaavilta terveystarkastajilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Hakemuksen käsittelystä peritään Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. Maksu perustuu käsittelyaikaan.

Voimassaoloaika

Tupakointikieltomääräys on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Tupakkalaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160549