Suosikit
Verkkoasiointi

Avustuksen tiliselvityslomake

Avustus maksetaan jälkikäteen, kun avustettavasta toiminnasta on toimitettu tiliselvitys. Selvitys tehdään vapaamuotoisena selvityksenä, josta tulee käydä ilmi toiminnan nimi, kuvaus toiminnan toteutumisesta sekä avustettavan kohteen tulot ja menot. Selvityksen allekirjoittaa hakijan täysi-ikäinen edustaja.

Verkkosivu

Siirry verkkoasiointiin