Suosikit
Palvelu

Harrastamisen Suomen malli - Myö harrastetaa lähel Lappeenrannassa

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä koulussa jaksamista. Myö harrastetaa lähel Lappeenrannassa -hankkeen avulla mahdollistetaan lappeenrantalaisille, peruskoulun 1.–6. vuosiluokan oppilaille mieluisa ja maksuton harrastus ennen tai jälkeen koulupäivän. Harrastukset pyritään järjestämään ilman turhaa odottamista koulualueella tai sen välittömässä läheisyydessä, lyhyen kävely- tai pyöräilymatkan päässä. Harrastamisen peruspiirteenä on säännöllinen, viikoittain tapahtuva toiminta. Hankekauden 2024–2025 harrastustoiveet pohjautuvat helmikuussa 2024 aikana tehtyyn harrastuskyselyyn.

Etelä-Suomen AVI myönsi Lappeenrannan kaupungille 40.000 € valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen lukuvuodeksi 2024–2025. Myö harrastetaa lähel – Lappeenrannassa – hankkeessa on mukana 21 lappeenrantalaista alakoulua sekä 7 yläkoulua. Hankkeessa työskentelee koordinaattori, joka vastaa alakoulujen harrastuskerhotoiminnan organisoinnista sekä ohjaamisesta ja yläkouluilla etsivästä harrastustoiminnasta.

Harrastuksia ohjaavat koordinaattorin lisäksi paikalliset seurat, järjestöt ja muut toimijat, joiden kanssa solmitaan sopimukset hankekaudelle 2024–2025.

Asioi tästä

Toimintaohje

Harrastuskerhokausi alkaa koulukohtaisesti syyskuun aikana ja kestää toukokuun 2025 loppupuolelle saakka, pois lukien koulujen loma-ajat. Oppilas voi ilmoittautua yhteen hankkeen tarjoamaan oman koulun harrastuskerhoon. Perheitä tiedotetaan harrastuskerhoista Wilma-viestillä. Viestissä on verkkolinkki, joka ohjaa tekemään kerhoilmoittautumisen Lyyti-järjestelmän kautta. Oppilaat kuuluvat harrastuskerhoissa koululaisvakuutuksen piiriin.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.