Suosikit

Kaikki perusopetuksen luokat viettävät Yrittäjän päivää Lappeenrannan kouluissa 5.9.2023

JULKAISTU 30.8.2023, 09.00

Valtakunnallista Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 alkaen. Se on paitsi muistutus siitä, kuinka tärkeää yrittäjyys on yhteiskunnalle myös hyvä päivä tuoda esiin yrittäjyyttä uravalintana kaiken ikäisten, myös lasten ja nuorten, keskuudessa. Lappeenrannassa tämän vuoden Yrittäjän päivä näkyy perusopetuksessa kaikilla vuosiluokilla, sillä sitä vietetään osana Työelämätaidot ja yrittäjyys -opetussuunnitelmaa (L6).

Lapsia pöydän ääressä, logo: Yrittäjän päivä 5.9.

Yrittäjyys on tuttu teema Lappeenrannan kouluissa jo aiemmilta vuosilta ja se näkyy opetuksessa. Yrittäjän päivän lisäksi kaupungin koululaiset ovat osallistuneet Junior University -toimintaan ja Pikkuyrittäjät-ohjelmaan sekä vierailleet säännöllisesti Lappeenrannan Hyrymäessä sijaitsevassa Taloudellisen tiedotustoimisto TATin Yrityskylässä. Perusopetuksen opetuspäällikkö Heidi Laari Lappeenrannan kaupungilta pitää tätä kokonaisuutta ja Yrittäjän päivää yksittäisenä tapahtumana erinomaisena tapana tutustua yrittäjyyteen. Ennen kaikkea se on hieno lisä opetussuunnitelmaan, jossa yrittäjyyttä ja työelämätaitoja tarkastellaan kiinteänä osana kokonaisvaltaista koulutyötä ja kasvamisen polkua.

– Yrittäjän päivän vietto kuuluu tänä vuonna Lappeenrannan perusopetuksen Työelämätaidot ja yrittäjyys -opetussuunnitelman toimenpiteisiin, eli kaikki koulut huomioivat päivän jollain tavalla, Laari sanoo.

– Opetussuunnitelman toimenpiteet taas puolestaan ovat osa opetustoimen LPR2037-strategian Kasvun kaupunki -teemaa. Strateginen tavoitteemme on vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden työelämätaitoja ja yrittäjyyttä.

Laarin mukaan konkreettisia strategiaa tukevia askeleita on muun muassa tarjota oppilaille kokemuksia ja valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Lisäksi oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

– Tätä kaikkea vahvistetaan eri oppiaineiden kautta, Laari selvittää.

– Asiat liittyvät toisiinsa ja samat teemat tulevat esiin vaikkapa matematiikan ja taloustiedon ja toisaalta ympäristöopin ja uskonnon tunneilla.

Yrittäjän päivä eri luokka-asteilla

Opetussuunnitelma tukee eri-ikäisiä oppilaita eri tavoin. Myös yrittäjän päivää vietetään luokka-asteisiin sopivin painotuksin. Heidi Laari sanoo, että kaikissa kouluissa toivotaan mahdollisuuksien mukaan liputettavan 5.9. Yrittäjän päivän kunniaksi.

– Muita kaikkia koskevia ehdotuksia ovat esimerkiksi someen laitettava mainos ja teemaan räätälöidyt sometunnisteet.

– Perusopetuksen Yrittäjyyskasvatus- ja työelämäyhteistyötiimin esille tuomia mahdollisuuksia ovat myös yrittäjäaiheinen aamunavaus ja Yritys Hyvä -kilpailu, joka on suunnattu lapsille ja nuorille.

Alaluokat voivat käsitellä yrittäjyyttä mahdollisimman monipuolisesti eri oppiaineissa tai ideoida vaikkapa keksintöjä yhdessä.

– Yläluokille suositellaan tehtäväksi yrittäjätesti tai tutustumaan Zaldoon, joka on 7.–9.-luokkalaisille suunnattu selkeä ja helppokäyttöinen talousaiheinen oppimateriaali, Laari sanoo.

– Sen tavoitteena on edistää yläkoululaisten talousosaamista. Zaldoa voi hyödyntää muun muassa niin yhteiskuntaopin, matematiikan kuin kotitalouden oppiaineissa.

Laari tiimeineen haastaa kaikki koulut osallistamaan oppilaita Yrittäjän päivän tai viikon suunnitteluun ja toteutukseen luokkatasolla tai oppilaskunnan hallituksen kautta. Esimerkkinä hän heittää esimerkiksi pop up-myymälät tai kirpputorit, joilla aihetta tuodaan esiin.

– Yrittäjyyshän ei ole erillinen oppiaine, vaan se on monen eri osan summa, eräänlainen suhtautumistapa, joka antaa valmiuksia tulevaan, Laari sanoo.

– Siksi on tärkeää ottaa näitä teemoja mukaan sekä eri oppiaineisiin että laajempaan keskusteluun elinikäisestä oppimisesta.

Lisätiedot:

Heidi Laari
Opetuspäällikkö, perusopetus
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala
Lappeenrannan kaupunki
heidi.laari@edu.lappeenranta.fi
Puh. 040 159 5488