Suosikit

Lasten määrän vaikutus palveluihin ja käytössä oleviin tiloihin

Palveluverkon näkökulmasta tilanne on selkeä.

Varhaiskasvatuksessa olevat ikäluokat ovat vakiintumassa kooltaan 450–500 lapsen paikkeille. Lasten määrän muutos ei enää vaikuta merkittävästi palvelujen järjestämiseen, ellei syntyvyys edelleen merkittävästi muutu. Huomattavaa on jyrkkä osallistumisasteen nousu, joka näkyy erityisesti 0–2-vuotiaissa lapsissa. Varhaiskasvatuksessa palvelujen kysyntä keskittyy kaupunkialueelle erityisesti Sammonlahden ja Kimpisen väliselle alueelle ja paikkatarpeen ei nähdä enää laskevan merkittävästi.  
  
Perusopetuksessa ja lukiossa lasten määrän väheneminen alkaa näkyä nopeasti ja oppilasmäärä tippuu yli 6.000 oppilaan tasosta alle 5.000 oppilaan jo vuonna 2029. Palveluverkkotarkastelun päätepisteessä vuonna 2036 peruskoululaisia on kaupungin kouluissa enää 4.200–4.400 riippuen yksityisten koulujen jatkosta. Vähenemä on noin kolmanneksen nykyisestä oppilasmäärästä. Vastaava muutos tapahtuu toisen asteen ikäluokkien osalta ja Lappeenrannan lukiossa on nykyisen yli 1.100 opiskelijan sijaan noin 700–800 opiskelijaa vuonna 2036.  
  
Lasten määrän muutos alkaa näkyä myös muualla kuin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Taiteen perusopetuksen laajuus ja järjestelyt tulevat todennäköisesti tarkasteluun kuluvan vuosikymmenen aikana. Palveluverkkoesityksessä ei oteta muutokseen tarkemmin kantaa, koska asia konkretisoituu selkeämmin vuosikymmenen loppuun mennessä ja tilannetta on syytä seurata ennen tarkempien johtopäätösten tekoa.  
  
Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluissa  muutos tulee näkymään harrastajien määrän vähenemisenä. Joidenkin harrastusten jatko voi olla vaakalaudalla. Esimerkiksi liikuntapalveluissa juniori-ikäluokkien supistuminen tulee johtamaan tuhansien varattujen tilavaraustuntien vähenemiseen vuositasolla. Toisaalta muutos avaa uusia mahdollisuuksia luoda tilaa toiminnalle, jolle ei ole aiemmin ollut vuoroja. Muutos tuo mahdollisuuksia aikuisväestölle ja erityisesti ikääntyville pitää yllä ja kehittää toimintakykyään ja hyvinvointiaan. Lasten määrän muutos tulee huomioida meneillään olevien liikuntapaikkahankkeiden valmistelussa ja mitoituksen suunnittelussa.