Suosikit

Maaseutualueet

Nuijamaan varhaiskasvatus-, koulu- ja kirjastopalvelut

Nuijamaalla toimii tällä hetkellä 27 oppilaan koulu. Oppilasmäärän ennakoidaan laskevan edelleen. Koulun toiminnan ylläpitäminen kaksiopettajaisena on haasteellista sekä resurssien riittävyyden että opetuksen laadun näkökulmista. Koulun lisäksi Nuijamaalla toimii Hovinpellon päiväkodin alaisuudessa yksi päiväkotiryhmä erillisessä rakennuksessa sekä kirjasto seurakunnan tiloissa. Alle esikouluikäisten lasten ikäluokat alueella ovat kooltaan 2–6 lasta. 

Investointiohjelmassa on esitetty alueelle rakennettavaksi uutta koulun, päiväkotiyksikön ja kirjaston sisältävää yksikköä. Lapsimääräennusteen perusteella yksikön koko laskee epätarkoituksenmukaiseksi, joten yksikön suunnittelusta on perusteltua luopua. Nuijamaan koulun oppilaat siirtyvät Lauritsalan kouluun syksystä 2024 lukien. Samassa yhteydessä Nuijamaan kirjastosta luovutaan.

Päiväkotiryhmän toimintaa on mahdollista jatkaa vielä toistaiseksi ja varhaiskasvatuksen vastuualue arvioi päiväkotiryhmän jatkoa lähivuosina. Myös varhaiskasvatuksella on väljeneviä yksiköitä Lauritsalan alueella.

Simolan koulu

Simolan koulussa on tällä hetkellä 29 oppilasta. Oppilasmäärän ennakoidaan laskevan edelleen. Koulun toiminnan ylläpitäminen kaksiopettajaisena on haasteellista sekä resurssien riittävyyden että opetuksen laadun näkökulmista. Oppilaat mahtuvat Kesämäen koulun olemassa oleviin opetusryhmiin syksystä 2024 alkaen.

Ylämaan varhaiskasvatus-, koulu- ja kirjastopalvelut

Kesämäen päiväkodin Ylämaan toimintayksikkö siirtyi Ylämaan koulun ja kirjaston yhteyteen syksyllä 2023. Yksiköt toimivat samassa rakennuksessa. Ylämaan koulussa on tällä hetkellä 53 oppilasta, mutta oppilasmäärä on laskemassa ennusteen mukaan vuosikymmenen loppuun mennessä 20 oppilaan paikkeille. 

Ylämaan palvelukokonaisuuden jatko on perusteltua vielä ainakin joitakin vuosia johtuen pitkistä ja kalliista koulumatkoista. Jatkoa on tarkasteltava tulevina vuosina uudestaan sen hetkiset tila- ja kuljetuskustannukset huomioiden. Ylämaan palvelukeskuksen pinta-ala on lähes 2.000 neliömetriä, mikä on erittäin paljon suhteessa lapsimääräennusteisiin, joiden perusteella lapsia yksikössä olisi vuosikymmenen lopussa päiväkodin lapset ja koulun oppilaat yhteenlaskettuna alle 40. 

Kasukkalan koulu

Kasukkalan koulussa on tällä hetkellä 60 oppilasta. Oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan vuosikymmenen loppuun mennessä 37 lapseen. Oppilasmäärän laskiessa on mahdollista, että alueen oppilaat mahtuisivat Myllymäen kouluun jo muutaman vuoden kuluttua. Myllymäen koulun täyttämisen lähtökohdaksi esitetään Myllymäen päiväkodin Karhuvuoren toimintayksikön korvaavien tilojen sijoittamista koulun yhteyteen. Mikäli tämä ei toteudu, on Kasukkalan koulun oppilaiden sijoittuminen Myllymäen kouluun mahdollista vuonna 2025.

Maaseutualueen osalta on myös selvitetty Simolan ja Nuijamaan koulujen oppilaiden ohjaamista Kasukkalan kouluun sekä Simolan oppilaiden ohjaamista Ylämaan kouluun. Tieyhteyksien ja erityisesti joukkoliikenteen puutteiden takia näitä ei katsota mahdollisiksi. Taksikuljetuksia olisi molemmissa tapauksissa lisättävä, jolloin kuljetuskustannukset nousevat erittäin korkeiksi. Lisäksi on huomioitava, että Kasukkalan koulusta ohjaudutaan jatkossa esityksen mukaan yläkouluun Kesämäen kouluun. Mikäli maaseutukoulujen oppilaat ohjattaisiin Kasukkalan kouluun, Nuijamaan suunnan oppilailla muodostuisi tilanne, jossa tuleva yläkoulu olisi Kesämäen koulu, vaikka looginen suunta olisi Lauritsalan koulu.

Muutokset maaseutualueella (yhteenveto)

Lukuohje: ensimmäisenä kuvattu ajankohta ja yksikkö, sitten muutos ja sen jälkeen numerotietona vaikutus neliöinä.

Esitys

  • 2024: Nuijamaan koulu. Nuijamaan koulu lakkaa, oppilaat Lauritsalan kouluun. Vaikutus neliöinä: -916.
  • 2024: Nuijamaan kirjasto. Kirjasto lakkaa. Vaikutus neliöinä: -128.
  • 2024: Simolan koulu. Simolan koulu lakkaa, oppilaat Kesämäen kouluun. Vaikutus neliöinä: -466.

Vaikutus neliöinä yhteensä: -1510.

Vaihtoehto 1

  • 2024: Nuijamaan koulu. Nuijamaan koulu lakkaa, oppilaat Lauritsalan kouluun. Vaikutus neliöinä: -916.
  • 2024: Nuijamaan kirjasto. Kirjasto lakkaa. Vaikutus neliöinä: -128
  • 2024: Simolan koulu. Simolan koulu lakkaa, oppilaat Kesämäen kouluun. Vaikutus neliöinä: -466.
  • 2025: Kasukkalan koulu. Kasukkalan koulu lakkaa, oppilaat Myllymäen kouluun. Vaikutus neliöinä -985.

Vaikutus neliöinä yhteensä: -2495.