Suosikit

Kielivalinnat ajankohtaisia kolmasluokkalaisille

JULKAISTU 8.3.2022, 12.56

Lappeenrannan kaupungin peruskoulujen oppilailla on mahdollisuus aloittaa neljännellä luokalla toisen vieraan kielen (A2-kieli) opiskelu.

A2-kieleksi voi valita ranskan, saksan tai venäjän kielen. Kesämäen ja Kimpisen kouluissa voi valita vapaaehtoiseksi A2-kieleksi saksan, ranskan ja venäjän lisäksi espanjan. Kesämäen ja Kimpisen koulun ryhmiin voi osallistua myös muiden koulujen oppilaita, jos se on lukujärjestysten näkökulmasta mahdollista. Mikäli kieliryhmää ei synny omaan lähikouluun, oppilaalle on mahdollista hakea toissijaista koulupaikkaa koulusta, johon ryhmä syntyy. Toissijaisen koulupaikan saamisen valintaperusteina noudatetaan lasten ja nuorten lautakunnan määrittelemiä kriteerejä ja periaatteita.

Kolmasluokkalaisten huoltajat tekevät 4.2.2022 mennessä ratkaisun lapsensa A2-kielen opinnoista. Tämä on tärkeä ratkaisu lapsen tulevaisuuden kannalta ja toivommekin, että huoltajat käyttäisivät kaupungin tarjoamaa mahdollisuutta, jotta mahdollisimman moneen kouluun voitaisiin perustaa oma vapaaehtoisen vieraan kielen ryhmä. Kaupungin verkkosivuilla on vapaaehtoisen A2-kielen valintaopas, josta saa tarkempia tietoja vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelusta. Opasta ei enää jaeta koteihin.

Opetustoimenjohtaja päättää perustettavista kieliryhmistä viimeistään huhtikuussa, kun käytettävissä olevat resurssit ja valintojen jakautuminen eri kouluille ovat selvillä. Vuonna 2021 kieliryhmiä pystyttiin perustamaan siten, että 26 % ikäluokasta aloitti A2-kielen opiskelun syksyllä.

Suomen kieltenopettajien liiton verkkosivuilta www.sukol.fi huoltajat voivat saada tietoa kieltenopiskelusta ja kielivalintojen merkityksestä.

Toivomme, että voisitte tiedotusvälineessänne nostaa esille kielitaidon merkityksen, jotta huoltajat havahtuisivat pohtimaan tätä tärkeää ratkaisua.                                                                         

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut

Mari Routti
opetustoimenjohtaja