Suosikit

Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäjien avustaminen lukuvuonna 2022–2023

JULKAISTU 14.3.2022, 12.46

Avustus koululaisten iltapäivätoiminnan palvelujen tuottajille haettavissa 1.2.2022 asti. Avustusta voidaan myöntää niille yhteisöille, jotka järjestävät Lappeenrannassa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä / tai erityisoppilaille ohjattua iltapäivätoimintaa vähintään neljän tunnin ajan kaikkina koulupäivinä.

Lappeenrannan kaupunki järjestää perusopetuslain 8 a -luvun mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2022–2023 myöntämällä kohdennettua avustusta näiden palvelujen tuottajille. Avustusta voidaan myöntää niille yhteisöille, jotka järjestävät Lappeenrannassa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä / tai erityisoppilaille ohjattua iltapäivätoimintaa vähintään neljän tunnin ajan kaikkina koulupäivinä. Avustus on 970 euroa/kuukausi/alkava 15 lapsen, toiminnassa mukana oleva, ryhmä. 

Avustushakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:
 • tuotettavien palvelujen sisältö ja laajuus
 • henkilökunnan työnjohdon järjestäminen
 • henkilökunnan määrä, vähintään yksi ohjaaja alkavaa 15 lasta kohti
 • henkilökunnan koulutus ja kelpoisuus sekä suunnitelma henkilökunnan täydennyskoulutuksesta
 • toiminta-ajat
 • ehdotus järjestämispaikoista
 • lapsiryhmien koko
 • tuottajien keskinäinen yhteistyö
 • materiaalien ja leikkivälineiden riittävyys
 • toiminnan arvioinnin tapa
 • tapaturmavakuutus
 • välipalan tarjoaminen


Hakemukseen tulee liittää täytettynä palvelun tuottajan toimintasuunnitelma.
 
Palvelun tuottajan ja kaupungin välille tehdään sopimus palvelun järjestämisestä.

Nuorisotoimenjohtaja Kimmo Hölkille osoitetut hakemukset tulee toimittaa Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta, viimeistään 1.2.2022 klo 15.00 mennessä. Hakemukset käsitellään ja sopimukset palvelun tuottajien kanssa tehdään helmikuun aikana. Sopimusta tehtäessä otetaan huomioon sopijakumppanin luotettavuus palvelujen tuottamisessa sekä toimintasuunnitelman sisältämät laatutekijät. 

Lisätiedot:
koordinaattori Anu Koistinen, p. 040 182 2083