Suosikit

Lappeenrannan lukioiden Tiedelinjalle voi hakea keväällä 2022. Opinnoissa tehdään tiivistä yhteistyötä LUT-yliopiston kanssa.

JULKAISTU 14.3.2022, 12.46

Kaksi nuorta ja teksti "Tieteilijät tietää".Tiedelinja luo Lappeenrannan lukiokoulutuksen ja LUT-yliopiston yhteistyössä kokonaisuuden, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa yliopisto-opintoja lukio-opintojen aikana.

– Tavoitteenamme on ohjata opiskelijoita koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta hakeutumaan yliopisto-opiskelijoiksi ja lisätä paikallista yhteistyötä niin alueen korkeakoulujen kuin työelämänkin kanssa, kertoo valmistelutyöryhmään kuuluva projektipäällikkö Mira Kankkunen.

Pitkäjänteistä yhteistyötä kaupungin, yliopiston ja yritysten välillä

Lappeenrannan lukioiden Tiedelinja on osa Lappeenranta Junior University (Uniori) -opintopolkua. Tiedelinja on suunniteltu kaupungin strategian (Lappeenranta 2033) sekä koulutuspoliittisen ohjelman pohjalta yhdessä LUT-yliopiston kanssa.

– Tiedelinja-kokonaisuus tukee Lappeenrannan profiloitumista yliopistokaupungiksi sekä vastaa paikallisesti lukiokoulutuksen tehtävään kehittää opiskelijan jatko-opinto-, työelämä-, yrittäjyys-, yhteiskunta- ja kansainvälisyysvalmiuksia, Kankkunen sanoo.

LUT-yliopiston vararehtori Jaana Sandström näkee, että Tiedelinja on alueellisesti hienoa yhteistyötä, jolle on luotu kestävät perustukset jo pitkän ajan kuluessa. Sandströmin mukaan yliopisto, kaupunki lukioineen sekä yritykset ovat jo pitkään kehittäneet tapoja ottaa yliopistokaupungin monipuolinen osaaminen tehokäyttöön.

– Me yliopistolla olemme todella tyytyväisiä alueemme yhteistyöhön, jota on tehty pitkäjänteisesti. Sekä Lappeenrannan kaupunki että lukiot ja yritykset ovat olleet aktiivisia ja mieluisia kumppaneita ja viimeisimpänä tuloksena saatu Tiedelinja on huippukonsepti, Sandström iloitsee.

Ensimmäinen haku keväällä 2022

Lappeenrannan lukioiden Tiedelinja toimii sekä Kimpisen että Lappeenrannan Lyseon lukioissa. Molemmille lukioille on suunniteltu omat, itsenäiset opintokokonaisuutensa.

Molempiin Tiedelinja-kokonaisuuksiin haetaan erillisenä hakukohteena ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa keväisin. Valintaperusteena molempien lukioiden kokonaisuuksiin toimii peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo yhdessä määriteltyjen painotusaineiden kanssa.

Ensimmäinen haku on ensi keväänä (2022) ja Tiedelinjan ensimmäiset opiskelijat aloittavat syksyllä 2022.

– LUT-yliopisto tulee luomaan omat valintaperusteet ja kriteeristöt Lappeenrannan lukioiden Tiedelinjan opiskelijoille jatko-opintoihin LUT-yliopistossa. Samalla he määrittelevät myös tiedelinjalaisten aloituspaikkojen määrän, Kankkunen selvittää hakuprosessia.

Kimpisessä tarjolla kauppatieteitä ja tuotantotaloutta

Tiedelinjan opinnot muodostavat 24 opintopisteen kokonaisuuden, jotka sisältävät 4–6 lukion opintopistettä LUTin opintoja.

– Tiedelinjan opintotarjottimelta löytyy kaikille tiedelinjalaisille niin pakollisia kuin valinnaisia opintoja. Myös lukion opintojaksojen sisällä tehdään yhteistyötä LUTin kanssa, Kankkunen kertoo.

Kimpisen lukiossa on tarjolla englannin, historian, maantieteen, matematiikan ja yhteiskuntaopin opintojaksoja, jotka on suunniteltu Tiedelinjaa varten.

Kimpisen lukion kokonaisuudessa LUT-yliopisto tarjoaa tiedelinjalaisille kauppatieteen ja tuotantotalouden opintoja.

Lyseon kokonaisuuden muodostavat tekniikan koulutusohjelmien kanssa tehtävä yhteistyö

Lappeenrannan Lyseon lukiossa painottuvat matematiikka ja luonnontieteet.

Tarjolla on teknillis-luonnontieteellisiä opintoja. Lyseossa tiedelinjalainen opiskelee pitkää matematiikkaa ja Tiedelinjan räätälöityjä kursseja kahdesta seuraavista aineista: biologia, maantiede, kemia ja fysiikka.

Lyseon lukiossa tehdään yhteistyötä LUTin kemian-, energia-, sähkö-, ympäristö-, kone-, tieto- ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmien kanssa.

Työelämäyhteistyö luo kumppanuuksia ja verkostoja

Korkeakouluopintojen lisäksi Tiedelinja-opintokokonaisuuteen suunnitellaan kummallekin linjalle räätälöity työelämäyhteistyökokonaisuus. Tavoitteena on luoda monipuolista työelämäyhteistyötä, uudenlaisia kumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja, jotka lisäävät lukiolaisen tietoa työelämästä sekä siitä, mitä eri opintojaksojen osaamista eri jatko-opinnoissa, ammateissa ja työelämässä tarvitaan.

– Työelämäyhteistyö voi sisältää esimerkiksi tutkimusta ja innovointia yritysten antamista aiheista, korkeakoulukurssien sisältöjen käytänteisiin perehtymistä yrityksissä, työelämän osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämistä lukion opintojaksojen sisällöissä (harjoitustyöt, asiantuntijavierailut), kesätyötä ja kummiyritystoimintaa, Kankkunen pohtii.

Maakunnallisina yhteistyökumppaneina toimivat Etelä-Karjalan Yrittäjät Ry, Etelä-Karjalan Kauppakamari Ry, Green Reality Network sekä Teknologiateollisuus Ry.

Etelä-Karjalan Kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen uskoo, että linjalle valittavat oppilaat saavat merkittävää lisäarvoa tulevaisuuden työelämävalmiuksina.

– Maakunnan elinkeinoelämän edustajana Kauppakamari arvostaa Tiedelinjan myötä syntyvää yhä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä, Peltonen sanoo.

Teknologiateollisuus ry:n aluepäällikkö Jari Kinnunen kertoo, että yrityselämä on tukemassa Tiedelinjan onnistumista ja tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua teknologian moniin mahdollisuuksiin ja uravaihtoehtoihin.

– Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan korkeasti koulutettuja tekniikan ja kaupallisen alan osaajia entistä enemmän. Tiedelinja on hieno avaus tehdä teollisuutta tutuksi ja on hienoa, että nuoria kannustetaan opiskelemaan muun muassa tekniikanalan ammateissa tärkeitä matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, Kinnunen sanoo.

Lappeenrannan lukioiden Tiedelinjaa markkinoidaan kaikille yhdeksäsluokkalaisille ensi syksynä.

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki
Mira Kankkunen
Projektipäällikkö
+358 406 316 444
mira.kankkunen@edu.lappeenranta.fi

Mari Routti
Opetustoimenjohtaja
+358 408 372 646
mari.routti@edu.lappeenranta.fi

LUT-yliopisto
Jaana Sandström
Vararehtori
+358 405 716 197
jaana.sandstrom@lut.fi