Suosikit

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestetyssä koulutuskokonaisuudessa kehitettiin tiimityötä

JULKAISTU 22.4.2024, 14.26

Lähikuva ihmisten käsistä.

Varhaiskasvatuksen psykologi Sirpa Jääskeläinen ja Peltolan päiväkodin apulaisjohtaja Jenna Falck ovat yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet varhaiskasvatuksen henkilöstölle kattavan koulutuskokonaisuuden, joka keskittyy tiimityön tärkeyteen ja kehittämiseen. Koulutus koostui kolmesta osasta, joista jokainen käsitteli tiimityötä eri näkökulmista.

– Koulutus toteutettiin tiimeille Teamsin välityksellä. Ne, jotka eivät pystyneet osallistumaan, pystyivät kuuntelemaan koulutustallenteen myöhemmin, kun se heille oli mahdollista. Tallenne on edelleen nähtävissä Varhaiskasvatuksen tiimissä, joten koulutusta voi hyödyntää myös myöhemmin esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisen tukena, Jääskeläinen kertoo.

Koulutuksen ensimmäinen osa keskittyi työelämätaitoihin, työyhteisötaitoihin ja vuorovaikutukseen työyhteisössä. Toisella kerralla käsiteltiin tiimityön teoriaa ja tiimin kehitysvaiheita sekä tiimin toimivuuteen liittyviä asioita. Kolmas ja viimeinen osio keskittyi tiimin sisäisiin konflikteihin, niiden ratkaisemiseen, palautteen antamiseen sekä tiimityön merkityksiin.

– Ajatuksena oli saada jatkumo, joka aloitettiin aivan työelämätaitojen perusteista päätyen tiimityön arkeen ja käytännön kysymyksiin. Välitehtävien tarkoitus oli lisätä tätä jatkumon tunnetta ja syventää tietoutta asiasta ja vieläpä ulottaa se käytännön tasolle, Jääskeläinen jatkaa.

Jääskeläinen ja Falck suunnittelivat itse koulutuksien sisällöt, jotka arvioitettiin ohjausryhmässä. Näin mahdollistettiin vielä keskustelu koulutuksen aiheista ja mahdollisista tarkennuksista.

– Itse koulutuksessa pyrimme interaktiivisuuteen paitsi kouluttajina, niin myös kuulijoidemme kanssa. Käsittelimme teemoja paitsi luennoiden, mutta myös keskenämme aiheita pohdiskellen, mikä oli kuulijoille tärkeää.

Koulutuskokonaisuus on kerännyt paljon positiivista palautetta

Jääskeläinen ja Falck kertovat koulutuksen olleen todella hyväksi havaittu. Koulutukseen osallistui paljon Vakan väkeä – sekä livenä että tallenteena koulutukseen on osallistuneet lähes kaikki. Koulutusprosessin aikana kouluttajat ovat kuulleet erittäin positiivista palautetta, mikä näyttää todentuvan palautekyselyssä.

–  Yli 90 % osallistujista koki koulutuksen hyödylliseksi ja lähes yhtä suuri osuus näki tarvetta vastaavalle koulutukselle myös tulevaisuudessa, Falck kertoo iloisesti.

– Erityisesti viimeisen osion, jossa käsiteltiin tiimin sisäisiä konflikteja ja niiden ratkaisemista, palautteen antamista sekä tiimityön merkityksiä, koettiin herättäneen paljon keskustelua ja ajatuksia.

Kirjallisessa palautteessa korostettiin aiheen tärkeyttä ja mielenkiintoisuutta. Koulutuksen kerrottiin herättäneen paljon ajatuksia ja keskustelua osallistujissa. Koulutuksen käytännönläheisyyttä ja keskustelevaa luennointitapaa arvostettiin, ja monet toivoivat vastaavaa koulutusta myös tuleville työntekijöille ja uusille tiimeille.

Lisätietoja:

Sirpa Jääskeläinen, varhaiskasvatuksen psykologi
Puh. 040 626 6244, sirpa.jaaskelainen@edu.lappeenranta.fi

Jenna Falck, Peltolan päiväkodin apulaisjohtaja
Puh. 040 687 9273, jenna.falck@edu.lappeenranta.fi