Suosikit
Palvelu

Maankäyttösopimuksen laatiminen

Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista.

Maankäyttösopimuksessa maanomistaja sitoutuu osallistumaan kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Toimintaohje

Sopimus valmistellaan kaavaprosessin aikana. Kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen ja mahdollisesti kaupunginvaltuuston käsittelyyn sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimusneuvotteluista vastaa kaupungingeodeetti ja sopimuksen hyväksyy kaupunginhallitus

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L12a