Suosikit
Palvelu

Rakennuslupamittaukset

Rakennuksen paikan merkitseminen maastoon

Tavallisesti rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä tehdään ennen rakentamiseen ryhtymistä, jos Rakennusvalvonta on lupaehdoissa niin edellyttänyt. Teemme merkinnän asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Voimme suorittaa merkinnän myös ennakkomerkintänä ennen rakennusluvan voimaantuloa. Tällöin kuitenkin edellytetään, että rakennuslupa on vireillä, ja meille toimitetaan käyttöön sama asemapiirros kuin jonka olette toimittaneet Rakennusvalvontaan lupaprosessia varten.

Rakennuksen sijaintikatselmus

Suoritamme rakennuskohteen sijaintikatselmuksen aikaisintaan, kun rakennuksen sokkelin kulmat ovat näkyvissä ja sokkeli on jostain kohdasta yläpinnassaan. Sijaintikatselmuksen tarkoituksena on todentaa, että rakennuksen paikka on vahvistettujen piirustusten mukaisella paikalla.

Ehdot ja kriteerit

  • Rakennusluvan on oltava vireillä, tai hyväksytty.
  • Rakennusluvan ehdoissa on oltava mainittuna sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus
  • Sijainnin merkintä voidaan tehdä myös ilman lupaehtoa, erillislaskutettavana työnä (ks. maksullisuus)

Toimintaohje

Voit tilata rakennuslupaan liittyvät mittaukset tämän sivuston mukaisesta palvelupaikasta. Ole meihin yhteydessä hyvissä ajoin, jätä seuraavat tiedot tilauksen yhteydessä:

  • Rakennusluvan numero, joka on mallia 'kuntatunnus - vuosinumero jolloin lupa on haettu - juokseva järjestysnumero', esimerkiksi 405-2023-001. Löydät rakennusluvan numeron e-lupapalvelusta, tai rakennuslupadokumenteista
  • Kiinteistötunnus, tai osoitetieto rakennuskohteelle
  • Tarpeelliset tiedot rakennusprojektin aikatauluista. Sijainnin merkintää varten meitä auttaa tieto anturoiden valamisen ajankohdasta, ja sijaintikatselmusta varten tieto onko rakennuksen runkoa, tai kattorakenteita alettu jo rakentamaan.
  • Mahdolliset poikkeuspyynnöt. Yleensä sijainnin merkintä tehdään kun rakennuksen maansiirtotyöt on tehty, mutta joissakin tapauksissa merkintä on asiakkaan kannalta parempi tehdä esimerkiksi jo puunkaadon yhteydessä.
  • Yhteystiedot lisäkysymyksiä varten.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Mikäli muuta ei ole sovittu, niin kaikki mittaus- ja kartoituspalvelut ovat maksullisia. Rakennuslupaehtojen mukaiset katselmusmittaukset on laskutettu rakennusluvan yhteydessä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132