Suosikit
Palvelu

Rakennusrasitteet

Rakennusluvassa voidaan edellyttää rasitteen perustamista. Rasite tarkoittaa kiinteistön oikeutta käyttää tai vastaavalla tavalla hyödyntää toista kiinteistöä. Rakennusvalvontaviranomainen voi asemakaava-alueella perustaa, muuttaa tai poistaa rakennusrasitteen kahden tai useamman tontin tai kiinteistön kesken. Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Rakennusrasitteen perustamista haetaan kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta ja sen perustaa kunnan rakennuslautakunnan määräämä viranomainen.

Asioi tästä

Toimintaohje

Hae rasitteen perustamista, muuttamista tai poistamista aina kirjallisesti.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Rasitteen perustamisesta peritään vahvistetun taksan mukainen maksu.