Suosikit
Palvelu

Korkotukilainat

Korkotukilainoissa on jatkuva hakumenettely ja niitä voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, perusparantamiseen sekä vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan. Korkotukea voidaan hakea myös asumisoikeusasuntojen rakentamiseen (toteutetaan pääosin Helsingin seudulle), hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä osaomistusasuntojen rakentamiseen.

Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio voi maksaa tietyssä tilanteessa osan. Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on valtion täytetakaus.

Ehdot ja kriteerit

Korkotukilainoja voivat hakea kunnat tai muut julkisyhteisöt, asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) nimeämät yleishyödylliset yhteisöt sekä em. yhteisöjen tosiasiallisesti omistamat osakeyhtiöt.

Toimintaohje

Korkotukilainahakemus osoitetaan Lappeenrannan kaupungille.

Korkotukilainahakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan, ja lainaan tarvitaan kunnan puolto. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyy lainan korkotukilainaksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan. Niitä voidaan hakea myös asumisoikeusasuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä osaomistusasuntojen rakentamiseen.

Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio voi maksaa tietyssä tilanteessa osan. Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on valtion täytetakaus.

Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020232

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010604