Suosikit
Palvelu

Palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa

Lappeenrannan kaupungilla on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli palvelusetelipäiväkodeiksi hyväksytyissä yksityisissä päiväkodeissa. Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelee ja ohjaa samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Kaupunki valvoo palvelusetelipäiväkoteja.

Lappeenrannassa on tällä hetkellä seitsemän yksityistä palvelusetelillä toimivaa päiväkotia:

 • Päiväkoti Omenapuu (kristillinen päiväkoti)
 • Steinerpäiväkoti Tontuntupa
 • Tirikan päiväkoti
 • Touhula Tirilä
 • Touhula Lappeenrannan kampus
 • Pilke Kuutti
 • Pilke Norppa

Ehdot ja kriteerit

Palveluseteli voidaan myöntää Lappeenrannan kaupungin asukkaalle, joka olisi muutoinkin oikeutettu varhaiskasvatuspalveluun Lappeenrannan kaupungin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Palveluseteliä hakevan tulee olla kirjoilla Lappeenrannassa tai lapsella on oltava vähintään tilapäinen osoite Lappeenrannassa.

Toimintaohje

Näin haet palveluseteliä:

 1. Sovi päiväkotipaikasta palvelusetelipäiväkodin kanssa.
 2. Kun paikka on varmistunut, tee palvelusetelipäiväkodin kanssa kirjallinen palvelusopimus lapsen varhaiskasvatuksesta.
 3. Hae palveluseteliä sähköisellä palvelusetelihakemuksella Lappeenrannan kaupungin eDaisy-asioinnin kautta.
 4. Voit toimittaa tuloselvityksen palvelusetelin arvon määrittämistä varten palvelusetelihakemuksen yhteydessä. Lisätkää tulotositteet sekä mahdolliset lisätiedot liitteenä. Vaihtoehtoisesti voitte valita maksimimaksun, jolloin tulotositteita ei tarvitse lähettää. Jos tulotositteet jäävät aloittamiskuukauden loppuun mennessä toimittamatta tai ovat puutteelliset, määritellään lapsen maksuksi korkein maksu.
 5. Kun saat palvelusetelin arvopäätöksen, täytä yhdessä päiväkodin johtajan kanssa palvelusopimuksen sivu, jossa sovitaan asiakkaan omavastuuosuudesta.
 6. Muista ilmoittaa muutokset eDaisy-asioinnin kautta myös silloin, kun
 • perheen tulot muuttuvat olennaisesti esimerkiksi työttömyyden tai työhön menon vuoksi tai työpaikan vaihdoksen vuoksi
 • perhesuhteissa tapahtuu muutos, esimerkiksi perheenjäsenten määrä muuttuu
 • lapsen huoltajuus muuttuu

Jos palveluseteli osoittautuu virheelliseksi, ota yhteyttä varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimiin.

Muista ilmoittaa lapsen tuntirajan muutoksesta eDaisy-asioinnista löytyvällä muutoslomakkeella.

Ilmoita yksityisten päiväkotien ohjaajalle, kun

 • lapsen hoitosuhde päättyy
 • muutatte toiseen kuntaan, koska Lappeenrannan kaupunki myöntää palvelusetelin vain lappeenrantalaisille lapsille.

Saat päätöksen päiväkotipaikasta palvelusetelipäiväkodissa, kun hakemus on käsitelty. Lisäksi saat päätöksen palvelusetelin arvosta, kun olet toimittanut tulotiedot.

Lisätietoja saa yksityisten päiväkotien ohjaajalta sekä palvelusetelin omavastuuosuuden osalta varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimiltä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Palveluseteli on tulosidonnainen ja perheen yksityiselle päiväkodille maksama kuukausittainen omavastuuosuus on sama kuin mitä asiakasmaksu olisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea.

Palvelusetelipalvelut

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540