Suosikit
Palvelu

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetushakemuksella voidaan hakea myös esiopetuksen lisäksi tarjottavaa varhaiskasvatusta. Palvelua järjestetään samassa yksikössä kuin esiopetus. Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu määräytyy perheen koon, tulojen ja palvelutarpeen mukaan.

Toimintaohje

Voit hakea esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta samalla hakemuksella kuin esiopetusta eDaisy-asioinnissa. Hakemuksen voi tehdä myös myöhemmin varhaiskasvatushakemuksella. Lapselle tulee tehdä varhaiskasvatushakemus jos lapsesi tarvitsee esiopetuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi myös varhaiskasvatusta ennen ja/tai jälkeen esiopetusajan.

Maksullisuuden tiedot

Varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon, tulojen ja palvelutarpeen mukainen asiakasmaksu.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusta on aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Alakoulussa järjestettävän esiopetuksen jälkeen lapset joko pääsevät kotiin tai siirtyvät saatettuina päiväkotiin tai esimerkiksi kerhoihin.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540