Suosikit
Palvelu

Painotettu opetus

Painotettua opetusta Lappeenrannan perusopetuksessa on seuraavilla kouluilla:

  • Joutsenon koulu (7.-9.lk): Teknologia, hyvinvointi
  • Kesämäen koulu: Englanti, laajamittainen kaksikelinen opetus (1.-9.lk), englanti, suppea kaksikielinen opetus (7.-9.lk), liikunta (7.-9.lk)
  • Kimpisen koulu: Musiikki (3.-9.lk), liikunta (7.-9.lk), jääkiekko (7.-9.lk)
  • Lauritsalan koulu (7.-9.lk): Taide, liikunta, science
  • Sammonlahden koulu (7.-9.lk): Taide, liikunta, luma-aineet, englanti

Toimintaohje

Painotettuun opetukseen hakemisesta saat lisätietoa oppaasta koulutulokkaan kotiin ja oppaasta 6. luokkalaisen kotiin.

Painotettuun opiskeluun haetaan pääsykokeilla ja soveltuvuustestein.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilaat voivat hakeutua painotettuun opetukseen. Paikallinen opetuksen tarjonta riippuu siitä, miten peruskoulut ovat kunnan tai muun opetuksen järjestäjän päätösten mukaan painottaneet opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettu opetus voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Painotettuun opetukseen voi hakeutua niin, että se alkaa perusopetuksen 3. tai 7. luokalla. Painotetut kieliopinnot voidaan aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Painotettu opetus pidentää kouluviikkoa 1–2 tuntia.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628