Suosikit

Lappeenrannan kaupunki laatii leikkipaikkaohjelman 2025–2035 – leikkipaikkakysely avoinna 16.6. asti

JULKAISTU 20.5.2024, 13.59

Kerrostaloalueella leikki- ja oleskelupaikka. Puistoaluetta, jossa kiipeilytelineitä, sininen kulkuväylä, puita, taloja.

Lappeenrannan kaupunki on aloittanut leikkipaikkaohjelman 2025–2035 laatimisen. Leikkipaikkaohjelma koskee kaikkia Kadut ja ympäristö vastuualueen leikkipaikkoja, jotka sijoittuvat julkisille puistoalueille.

Vuoden 2024 aikana kartoitetaan koko leikkipaikkaverkosto ja laaditaan seuraavalle kymmenelle vuodelle leikkipaikkoja koskeva toimenpidesuunnitelma ja aikataulutus. Työn tavoitteena on kehittää käytössä olevilla resursseilla leikkipaikkoja mahdollisimman hyvin käyttäjiä palveleviksi, viihtyisiksi, turvallisiksi ja helposti saavutettaviksi.

Leikkipaikkoja koskeva asukaskysely on avoinna 20.5.–16.6.2024 ja siihen voi vastata verkossa tästä linkistä tai Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä.

Asukkaiden mielipiteet leikkipaikkojen nykytilasta sekä toiveet tuleville vuosille ovat tärkeää taustatietoa leikkipaikkaohjelman suunnittelutyölle, sanoo kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen.

 − Leikkipaikkojen yhteydessä on myös nuorille tarkoitettuja alueita ja monenlaista muuta toimintaa, kuten kuntoilualueita ja kenttiä. Siksi leikkipaikkakyselyyn toivotaan laajasti vastauksia kaikenikäisiltä kaupunkilaisilta.

Leikkipaikkoja ja niiden kunnostuksia eri puolilla kaupunkia

Kadut ja ympäristön vastuulla on 78 leikkipaikkaa ympäri Lappeenrannan kaupunkia. Leikkipaikkoihin kohdistuvaa palautetta annetaan paljon ja kaupungilla on jo tiedossa, että moni leikkipaikka kaipaa päivitystä ja jotkin jopa täyden perusparannuksen.

− Kunnostamme kahdesta kolmeen leikkipaikkaa vuodessa ja kunnostukset ovat olleet joko pieniä parannuksia tai jokin isompi leikkipaikan saneeraus, Ratilainen kertoo.

Viime vuosina kaupunki on kunnostanut muun muassa Skinnarilan, Mäntylän, Joutsenon ja Lappeenrannan keskustan leikkipaikkoja.

− Seuraavaksi perusparannusvuorossa on Laihian Kenttäkadun leikkipaikka vuonna 2025. Pyrimme kunnostamaan leikkipaikkoja tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia leikkipaikkarakentamiseen varatuilla määrärahoilla.

Tavoitteena esteetön leikkipaikka sekä laaja kartoitus leikki- ja oleskelupaikkojen tarpeesta

Leikkipaikkojen kunnostuksiin on ohjattu joka vuosi noin viidesosa Kadut ja ympäristön puistorakentamiselle varatuista investointikohteiden määrärahoista. Leikkipaikoilla tarvitaan myös vuosittain ympäristönhoitoa ja kunnossapitoa, kuten pienempiä korjaustöitä sekä säännöllisesti tehtäviä leikkipaikkatarkastuksia.

Leikkipaikkaohjelman valmistumisen jälkeen toiveena on, että kunnostamiseen ja rakentamiseen saataisiin lähivuosina lisärahoitusta esimerkiksi jonkin hankkeen kautta, kertoo Ratilainen.  

− Tavoitteena on muun muassa, että pääsisimme toteuttamaan Lappeenrantaan esteettömän leikkipaikan. Sille on jo suunniteltu paikkaa liikennepuiston alueelle.

Leikkipaikkaverkoston toimivuuden kannalta on tärkeää kuulla asukkaiden näkemyksiä siitä, mihin suuntaan leikkipaikkoja tulisi seuraavan kymmenen vuoden aikana kehittää.

− Asukaskyselyyn toivomme vastauksia myös nuorilta, jotta heille suunnattuja oleskelupaikkoja voitaisiin kehittää heille parhaiten sopiviksi. Tulevaisuudessa meillä on tarkoitus edistää lisää nuorten osallistamiseen liittyviä toimintatapoja. Tavoitteenamme on saada nuoret ottamaan entistä enemmän kantaa heille suunnattujen alueiden kehittämiseen ja suunnitteluun.

Kaupunki kerää laajasti lähtötietoja leikkipaikkojen nykytilasta ja arvioi tulevaisuuden tilannetta. Tarkastelua tehdään myös väestötietoja ja -arvioita hyödyntämällä. Leikkipaikkaohjelman laatimisen yhteydessä suoritetaan leikkipaikkojen palveluverkkotarkastelu.

− Palveluverkkotarkastelulla voimme muun muassa tunnistaa leikkipaikkaverkoston katvealueet, eli onko kaupungissa alueita, joissa leikkipaikkaa ei ole, mutta sille olisi tarvetta. Toimenpiteitä suunniteltaessa voimme näin pohtia myös uusien leikkipaikkojen sijaintia. Toisaalta joillain alueilla leikkipaikkoja voi olla nykyisellään, mutta niille ei ole käyttäjiä. Tällöin pohditaan, että voisiko leikkipaikan poistaa. Tämä selvitystyö on tärkeää, jotta leikkipaikkoihin varatut määrärahat pystytään ohjaamaan oikeaan paikkaan.

Leikkipaikkaohjelma valmistuu vuoden 2024 aikana

Leikkipaikkaohjelman laadintatyön yhteydessä kaupunki valokuvaa kaikki leikkipaikat sekä niille tehdään kuntoarviot ja riskitarkasteluja. Lähtötietojen keräämisen jälkeen laaditaan leikkipaikkakohtainen toimenpidesuunnitelma- ja aikataulu, jota lähdetään toteuttamaan seuraavana kymmenenä vuonna. Työn yhteydessä päivitetään myös leikkipaikkojen turvallisuusasiakirja.

Leikkipaikkaohjelman 2025–2035 laatiminen kestää koko vuoden 2024 ajan ja sen koostaa Kadut ja ympäristön ohjauksessa Ramboll Finland Oy. Tavoitteena on viedä työ kaupunkikehityslautakuntaan hyväksyttäväksi vuoden 2024 lopussa. 

Leikkipaikkakyselyn linkki: https://app.maptionnaire.com/q/994cww3fva69

Lisätiedot

Laura Ratilainen, kaupunginpuutarhuri
Puh. 040 653 0935, laura.ratilainen@lappeenranta.fi

Risto Hämäläinen, vihervalvoja
Puh. 040 664 2026, risto.hamalainen@lappeenranta.fi