Suosikit

Sammonlahden uimarannalla uimista suositellaan välttämään edelleen

JULKAISTU 23.5.2024, 14.36

 Sammonlahden uimarantaa, Saimaata, hiekkaa, puita rannoilla.

Lappeenrannan terveydensuojeluviranomainen suosittelee välttämään uimista Sammonlahden uimarannalla uimakaudella 2024 mahdollisten terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Vaikka 21.5.2024 otetun ylimääräisen näytteen perusteella uimaveden laatu oli kunnossa ja bakteeripitoisuudet jäivät alle toimenpiderajojen, uimaveden laatu voi pitkänajan seurannan perusteella olla ajoittain mikrobiologisesti heikentynyt. Suositus uimisen välttämisestä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen pitkän ajan seurannasta.

Uimavesiluokka putosi hyvästä huonoksi uimakauden 2022 näytetuloksien vuoksi. Myös uimakaudella 2023 todettiin kertaalleen heinäkuussa korkeita bakteerimääriä. Sammonlahden uimarannan (Rantaniitynkatu, Lappeenranta) uimavesiluokka määritellään edelleen huonoksi. Ennen vuotta 2022 uimarannan uimavesiluokka on ollut erinomainen tai hyvä.

Lappeenrannan terveydensuojeluviranomainen on yhteistyössä uimarannan ylläpitäjän eli liikuntatoimen ja ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa pyrkinyt selvittämään syitä heikentyneeseen uimaveden laatuun.

Uimarannan läheisyydessä sijaitsevista hulevesikosteikoista ja ojista on otettu vesinäytteitä hulevesien laadun selvittämiseksi. Näytteenottoa jatketaan ja uimaveden laatua seurataan edelleen tehostetusti uimakaudella 2024. Lisäksi suolistoperäisten bakteerien alkuperää pyritään selvittämään tutkimusten avulla.

Lappeenrannan kaupunki tiedottaa uimaveden laadun seurantatuloksista kesän aikana uimarantojen ilmoitustauluilla sekä Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja

Taina Rajala, terveystarkastaja
Puh. 040 510 0265, taina.rajala@lappeenranta.fi

Mika Kivistö, kunnossapitotyönjohtaja
Puh. 040 637 2715, mika.kivisto@lappeenranta.fi