Suosikit
Palvelu

Laivatarkastuksen tilaaminen

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi tekee Lappeenrannan satamissa WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) mukaisia laivatarkastuksia alusten pyynnöstä.

Laivoille annetaan todistus aluksen tarkastamisesta ja saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta tai edellytettävistä saniteettitoimenpiteistä. Lisäksi voidaan myöntää 30 vuorokauden jatkoaikoja.

Kansainvälisen terveyssäännöstön mukaan aluksella on oltava voimassa oleva todistus saniteettitoimenpiteistään tai niistä vapauttamisesta.

Tarkastuksessa aluksen saniteettitoimenpiteet tutkitaan, jotta toiminnan hygieenisyydestä ja asianmukaisuudesta varmistutaan ja erilaisten tautien leviämistä pystytään ehkäisemään. Tarkastuksen jälkeen alus saa todistuksen saniteettitoimenpiteistään tai niistä vapauttamisesta.

Suomalainen agentti tai aluksen kapteeni tilaa laivatarkastuksen sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jonka toimialueella sijaitsevassa satamassa alus on ja jolla on toimivalta myöntää kyseisiä todistuksia. Sataman tulee olla merkittynä Maailman terveysjärjestön WHO:n listalle niistä satamista, jotka todistuksia myöntävät.

Toimintaohje

Toimita tarkastuspyyntö Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon.

Jos aluksella ei ole todistusta saniteettitoimenpiteistä tai niistä vapautumisesta tai todistus on umpeutumassa, tilaa sille laivatarkastus.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Palvelusta peritään voimassa olevan ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu

Voimassaoloaika

Todistus aluksen saniteettitoimenpiteistä tai niistä vapauttamisesta on voimassa kuusi kuukautta. Saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta annetulle todistukselle voidaan kuitenkin myöntää kuukauden jatkoaika valtuutetussa satamassa.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Terveydensuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763

Tasavallan presidentin asetus Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) voimaansaattamisesta ja terveyssäännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2007/20070051

Laki Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2007/20070050