Suosikit
Verkkoasiointi

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö -lomake

Julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Tietopyynnöt voi tässä tapauksessa osoittaa suoraan kaupunginarkistolle. Tällöin tietopyynnön tekijän ei tarvitse tunnistautua.

Jos tietopyyntö kohdistuu asiakirjaan, jonka sisältämän tiedon antaminen edellyttää tietopyynnön tekijän tunnistamista, käytä tätä lomaketta tai tunnistaudu kaupunginarkistolla. Tunnistautumista vaaditaan esimerkiksi silloin, kun tietopyyntö kohdistuu asianosaisjulkisiin asiakirjoihin tai itseään koskeviin asiakirjoihin.

Lomakkeen täyttäminen vaatii Suomi.fi-tunnistus -palvelun käyttöä. Varaathan käyttämäsi tunnistusvälineet valmiiksi (mobiilivarmenne, verkkopankkitunnukset tai varmennekortti) lomakkeen täyttöä varten.

Lisätietoja tietopyynnön tekemisestä saat asiakirjajulkisuuskuvauksesta.

Verkkosivu

Siirry verkkoasiointiin

Liittyvät palvelut