Suosikit
Palvelu

Liikuntapainotteinen linja lukiossa

Kimpisen lukion liikuntapainotteinen linja tarjoaa opiskelijoille kokemuksia ja tietoa liikunta- ja terveysalasta. Ensimmäisenä vuonna opintojaksojen sisältöihin kuuluu liikuntataitojen syventäminen monipuolisen liikunnan avulla sekä omien tulevaisuuden haaveiden pohdinta mahdollisena liikunta-alan toimijana. Toisena opiskeluvuonna painotuksen valinneet opiskelijat jatkavat ryhmäytymistä yhdessä toteutettavan seikkailullisen retken parissa. Opiskelijat valitsevat myös omaa osaamistaan ja tulevaisuutta tukevia liikunnan tai muun oppiaineen opintojaksoja. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijat tutustuvat yhdessä liikunta- ja terveysalan työelämään sekä jatkavat oman tulevaisuutensa pohdintaa mahdollisena liikunta- tai terveysalantoimijana.

Liikuntapainotteisen linjan laajuus on 24 opintopistettä. Pakollisia opintoja on 12 opintopistettä ja valinnaisia opintoja 12 opintopistettä. Opiskelija suorittaa valinnaisista opinnoista vähintään 6 opintopistettä liikunnan opintojaksoina.

Liikuntapainotteisen linjan suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

Liikuntapainotteinen linja on tarkoitettu kaikille liikunnasta innostuneille ja kiinnostuneille. Linjan valinta ei edellytä aiempaa harrastus- tai urheiluseurataustaa.

Asioi tästä

Toimintaohje

Voit ilmoittautua liikuntapainotteiselle linjalle yhteishaun yhteydessä perusopetuksen 9. vuosiluokalla tai lukio-opintojen alettua.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.