Suosikit
Palvelu

Museopalvelut

Lappeenrannan museoiden tavoitteena on välittää ihmisille iloa, tietoa, elämyksiä ja vahvistaa alueemme identiteettiä historian ja taiteen avulla. Lappeenrannan museoihin käyntikohteita ovat: Etelä-Karjalan museo, Lappeenrannan taidemuseo, Wolkoffin talomuseo ja Ratsuväkimuseo.

Etelä-Karjalan museo alueellisena vastuumuseona tallentaa, säilyttää, dokumentoi ja asettaa näytteille Etelä-Karjalan ja luovutetun Viipurin ja Karjalankannaksen aineellista ja henkistä perintöä. Museon pysyvä perusnäyttely esittelee esineiden, valokuvien, äänitteiden, filmien ja tekstien avulla alueemme historiaa esihistoriasta nykypäivään saakka.

Vastuumuseo ohjaa ja neuvoo alueellaan paikallismuseoiden toimintaa. Kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaispalveluja on saatavilla maankäytön, suunnittelun ja korjausneuvonnan alueella.

Wolkoffin talomuseo esittelee venäläisen kauppiassuvun historiaa Lappeenrannassa 1840-luvulta 1990-luvulle autenttisessa ympäristössä Lappeenrannan kaupungin keskustassa. Wolkoffin talomuseoon pääsee vain opastetuilla kierroksilla.

Ratsuväkimuseo esittelee suomalaisen ratsuväen historiaa 1600-luvun hakkapeliitoista nykypäivän perinteeseen saakka vanhassa 1700-luvun vartiotuvassa Lappeenrannan linnoituksessa. Ratsuväkimuseon näyttely on auki kesäisin ja muulloin tilauksesta.

Lappeenrannan taidemuseo hoitaa Kaakkois-Suomessa kuvataiteen alueellista vastuumuseotehtävää ja neuvoo Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntia ja kaupunkeja, paikallisia museoita, yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä kuvataiteeseen ja visuaalisen kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa. Museo esittelee ja kerää suomalaista kuvataidetta. Kokoelmissa ja tutkimuksessa on huomioitu luovutetun Viipurin ja Karjalankannaksen kuvataideperintö.

Maksullisuuden tiedot

Suomen museoista suurin osa on valtion ja kuntien yhteisesti rahoittamia. Museot rahoittavat toimintaansa myös omalla varainhankinnalla, kuten pääsymaksuilla.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Museolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729