Suosikit
Palvelu

Sivutuotelaitoksen rekisteröinti

Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella rekisteröinnin tekee hakemuksestasi Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hygieenikkoeläinlääkäri.

Tiettyjen sivutuotelaitosten tulee hakea rekisteröintiä kunnaneläinlääkäriltä. Tällaisia sivutuotelaitoksia ovat esimerkiksi

  • keräyskeskukset
  • tilarehustamot
  • monet tekniseen käyttöön tarkoitettuja tuotteita valmistavat laitokset
  • monet tekniseen käyttöön tarkoitettujen, sivutuotteista johdettujen tuotteiden varastointilaitokset.

Rekisterin toiminnasta vastaa Ruokavirasto.

Ehdot ja kriteerit

Laitos voidaan rekisteröidä, kun se on sivutuoteasetuksen vaatimusten mukainen.

Toimijan on tehtävä kunnaneläinlääkärille ilmoitus toiminnassaan tapahtuvista muutoksista ja toimintansa lopettamisesta. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, toimijan on hyväksytettävä se ennen muutetun toiminnan aloittamista. Jos rekisteröity laitos ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä, rekisteröinti voidaan peruuttaa joko tilapäisesti tai lopullisesti.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat rekisteröinnit kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toimijoilta.

Toimintaohje

Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella hae rekisteröintiä Ruokaviraston lomakkeella K (sivutuoteasetuksen mukainen hakemus kunnaneläinlääkärille laitoksen rekisteröintiä ja hyväksyntää varten) ja toimita se hygieenikolle postitse, tuomalla ympäristötoimeen tai lähettämällä sähköpostitse osoitteeseen ymparistotoimi.kirjaamo[@]lappeenranta.fi

Hae rekisteröintiä toimittamalla täytetty hakemuslomake kunnaneläinlääkärille.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruus määräytyy kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti.

Määräaika

Rekisteröintiä on haettava ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Rekisteröinti on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150517