Suosikit
Palvelu

Leirintäalueilmoitus

Leirintäalueen perustamisesta on tehtävä ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella leirintäalue sijaitsee.

Ehdot ja kriteerit

Leirintäalueen pitäjän on ilmoitettava myös toiminnan oleellisista muutoksista hyvissä ajoin.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Kirjallinen ilmoitus leirintäalueen perustamisesta tehdään sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen. Jätä ilmoitus Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan muutosta.

Tee kirjallinen ilmoitus leirintäalueen perustamisesta leirintäalueen sijaintikunnan rakennus- ja ympäristölautakuntaan. Kirjaa ilmoitukseen tarpeelliset tiedot itsestäsi, leirintäalueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Määräaika

Leirintäalueilmoitus on tehtävä vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Leirintäalueilmoitus on tehtävä vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Ulkoilulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606

Liittyvät palvelut

Aumausilmoitus Eläintarhan sivutuotelupa Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan Haaskaruokintapaikan rekisteröinti Hukkakaurattomuustarkastuksen tilaaminen Ilmoitus alkutuotantopaikasta Ilmoitus eläintenpidosta Ilmoitus elintarviketoiminnasta Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä Ilmoitus hukkakaurasta Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella Ilmoitus terveyshaittaepäilystä Ilmoitus vesivälitteisestä epidemiasta Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus Laivatarkastuksen tilaaminen Lannan levitys poikkeustilanteessa Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen Maa-aineslupa ja ilmoitus Maa-ainesten ottamislupa Maastoliikennelain mukainen lupa Maisematyölupa Matkailuneuvonta Meluilmoitus Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa Purkamislupa Pyöräilyverkko Rakennuslupa Sivutuotelaitoksen hyväksyntä Sivutuotelaitoksen rekisteröinti Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös Talousvettä toimittavan laitoksen tai tukkulaitoksen hyväksyntä Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus Vesiliikennelain mukainen lupa Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta