Suosikit
Palvelu

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

Elintarvikkeiden myynnistä, tarjoilusta ja muusta käsittelystä toreilla, messuilla ja suurissa yleisötapahtumissa on tiedotettava kunnan elintarvikevalvontaviranomaista viimeistään neljä arkipäivää ennen myyntitapahtumaa.

Ehdot ja kriteerit

Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi käsittelee tiedotukset Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Taipalsaaren ja Savitaipaleen alueella.

Toimintaohje

Tee tiedottaminen ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, jonka löydät verkkoasiointi-kohdasta tai lähettämällä sähköpostia ympäristötoimen kirjaamoon.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Määräaika

Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Tiedottaminen on voimassa asiakkaan ilmoituksen mukaan.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Elintarvikelaki 297/2021

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297