Suosikit
Palvelu

Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä

Elintarvikealan toimijan on ilmoitettava ruokamyrkytyksestä kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle välittömästi, kun hän

  • on saanut tiedon käsittelemänsä elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä
  • epäilee käsittelemänsä elintarvikkeen voivan aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Elintarvikkeen käsittely tarkoittaa sen tuottamista, jalostamista, myymistä, tarjoamista tai välittämistä.

Ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi epäiltyä elintarviketta ei saa hävittää, vaan se on säilytettävä tutkimuksia varten.

Myös juomaveden aiheuttamista ruokamyrkytyksistä tai epäilyistä tulee ilmoittaa kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Ehdot ja kriteerit

Päävastuu ruokamyrkytyksen tai sen epäilyn ilmoittamisesta on sillä toimijalla, jonka käsittelemästä elintarvikkeesta on kysymys tai jonka tiloissa juomavesi on tarjoiltu. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä kuka tahansa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Kun epäilet asiakkaana saaneesi ruokamyrkytyksen Lappeenrannassa, Taipalsaarella, Savitaipaleella, Luumäellä tai Lemillä myynnissä olleesta tai tarjoillusta elintarvikkeesta, ota yhteyttä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan terveystarkastajaan. Voit tehdä ilmoituksen myös ilppa-ilmoituspalvelussa.

Ruokamyrkytyksen oireiden alkaminen kestää muutamista tunneista jopa useaan päivään. Siksi on viimeksi syödyn ruoan lisäksi hyvä miettiä myös edellisten päivien aikana syötyjä ruokia. Mieti myös oliko epäilemässäsi ruokailussa/ruoassa jotain epäilyttävää, onko lähipiirissäsi ollut vatsatautia tms. oireita viime aikoina tai oletko käynyt ulkomailla viimeisen kuukauden aikana. Anna nämä tiedot mahdollisimman tarkasti kun teet ilmoitusta.

Jos yritykseesi tulee asiakkaalta ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä, on yrityksellä lainmukainen velvollisuus tehdä siitä ilmoitus elintarvikevalvontaan. Nopeasti tehty ilmoitus parantaa mahdollisuuksia tapauksen selvittämiseen.

Ilmoita ruokamyrkytyksestä tai sen epäilystä välittömästi kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Voit tehdä ilmoituksen ilppa-ilmoituspalvelussa.

Kerro ilmoituksessa ainakin

  • mitä elintarviketta ruokamyrkytys tai epäily koskee
  • minkä toimijan alaista elintarviketta ruokamyrkytys tai epäily koskee
  • mistä päättelet, että kyseessä on ruokamyrkytys tai epäily.

Jos kyseistä elintarviketta on vielä jäljellä, säilytä se asianmukaisesti. Näin sitä voidaan tutkia ruokamyrkytyksen syyn selvittämiseksi.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Elintarvikelaki 297/2021

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297

Elintarvikelaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023

Yleinen elintarvikeasetus

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/475f0c43-085e-486c-89cd-c4b49e0e09c2/language-fi